przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
61. 22-AR-S2-KonSLM Konwersatorium specjalistyczne Archeologia uzbrojenia Instytut Archeologii
62. 22-AR-S1-02-KZA-w Konserwacja zabytków archeologicznych-W Instytut Archeologii
63. 22-AR-S1-01-KZA Konserwacja zabytków archeologicznych Instytut Archeologii
64. 22-AR-S1-02-GIS-np GIS w archeologii Instytut Archeologii
65. 22-AR-S1-02-Geoarch Geoarcheologia Instytut Archeologii
66. 22-AR-S1-02-DwA Dokumentacja w archeologii Instytut Archeologii
67. 22-AR-S1-01-CwM Ćwiczenia muzealne Instytut Archeologii
68. 22-AR-S12-W-JB-ang Bronze Age in Central Europe Instytut Archeologii
69. 22-AR-S1-02-Bioarch Bioarcheologia Instytut Archeologii
70. 22-AR-S12-JSWhisp Arquelogia de la zona Andina Instytut Archeologii
71. 22-AR-S1-02-ASp Archeologia społeczna Instytut Archeologii
72. 22-AR-S1-01-APWSr Archeologia powszechna - wczesne średniowiecze Instytut Archeologii
73. 22-AR-S1-01-APPSr-N Archeologia powszechna - późne średniowiecze i nowożytność Instytut Archeologii
74. 22-AR-S1-02-APPiM Archeologia powszechna - paleolit i mezolit Instytut Archeologii
75. 22-AR-S1-01-APOWR1 Archeologia powszechna - okres wpływów rzymskich Instytut Archeologii
76. 22-AR-S1-01-APOL1 Archeologia powszechna - okres lateński Instytut Archeologii
77. 22-AR-S1-01-APN1 Archeologia powszechna - neolit Instytut Archeologii
78. 22-AR-S1-01-APEBiOH Archeologia powszechna - epoka brązu i okres halsztacki Instytut Archeologii
79. 22-AR-S1-01-AK Archeologia klasyczna Instytut Archeologii
80. 22-AR-S1-02-AF Antropologia fizyczna Instytut Archeologii