przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-AR-S1-01-APEBiOH Archeologia powszechna - epoka brązu i okres halsztacki Instytut Archeologii
2. 22-AR-S2-WSpJB Wykład specjalizacyjny: Między tradycją a innowacją. Wytwórczość, produkcja i rzemiosło w epoce brązu Instytut Archeologii
3. 22-AR-S2-KonSLM Konwersatorium specjalistyczne Archeologia uzbrojenia Instytut Archeologii
4. 22-AR-S1-01-APN1 Archeologia powszechna - neolit Instytut Archeologii
5. 22-AR-S1-02-T Traseologia Instytut Archeologii
6. 22-AR-S1-2-KS-EL-PA Konwersatorium specjalistyczne: Wstęp do petroarcheologii Instytut Archeologii
7. 22-AR-S12-KSBKT Konwersatorium Specjalistyczne: Pod mikroskopem. Metoda traseologiczna w badaniach artefaktów Instytut Archeologii
8. 22-AR-S2-02-MBW-Mgr Metodyka badań wykopaliskowych III Instytut Archeologii
9. 22-AR-S1-2-KS-AB-Med Konwersatorium specjalistyczne: Medycyna starożytna Instytut Archeologii
10. 22-AR-S2-02-MiHA Metodologia i historia archeologii Instytut Archeologii
11. 22-AR-S2-02-SeM1-Z Seminarium magisterskie I-Z Instytut Archeologii
12. 22-AR-S2-WS2-MT Wykład specjalizacyjny: Archeologia sądowa Instytut Archeologii
13. 22-AR-S12-W-JB-ang Bronze Age in Central Europe Instytut Archeologii
14. 22-AR-S2-02-PZwA Podstawy zarządzania w archeologii Instytut Archeologii
15. 22-AR-S2-WS-MZ Wykład specjalizacyjny: Archeologia prowincji rzymskich Instytut Archeologii
16. 22-AR-S2-02-SeM-MT1L Seminarium magisterskie MTI-L Instytut Archeologii
17. 22-AR-S2-WS1-AB Wykład specjalizacyjny: Rzymianie i Barbarzyńcy Instytut Archeologii
18. 22-AR-S12-KSp-KN Konwersatorium Specjalistyczne: Archeologia doświadczalna w teorii i praktyce Instytut Archeologii
19. 22-AR-S1-01-APOWR1 Archeologia powszechna - okres wpływów rzymskich Instytut Archeologii
20. 22-AR-S1-02-PIdA Podstawy informatyki dla archeologów Instytut Archeologii
21. 22-AR-S1-02-MBW-Lic1 Metodyka badań wykopaliskowych I Instytut Archeologii
22. 22-AR-S12-KSPMil Konwersatorium Specjalistyczne: Materiały numizmatyczne i metrologiczne z Targu Siennego w Gdańsku Instytut Archeologii
23. 22-AR-S1-02-WdA Wstęp do archeologii Instytut Archeologii
24. 22-AR-S2-WS1-JMB Wykład specjalizacyjny: Archeologia epoki kamienia Instytut Archeologii
25. 22-AR-S1-01-MPA-Lic Metodyka prospekcji archeologicznej I (WB) Instytut Archeologii
26. 22-AR-S2-02-SeM-MT1Z Seminarium magisterskie I-MT-Z Instytut Archeologii
27. 22-AR-S2-WS2-AW Wykład specjalizacyjny: Ludzie archaiczni i ich świat: paleolit dolny i środkowy Instytut Archeologii
28. 22-AR-S12-KSBPmc Konwersatorium Specjalistyczne: Mennictwo czeskie Instytut Archeologii
29. 22-AR-S1-01-MBZR Metodyka badań zabytków ruchomych Instytut Archeologii
30. 22-AR-S1-2-KS-JS-AT Konwersatorium specjalistyczne: Elementy antropologii i medycyny sądowej Instytut Archeologii