przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-AR-S2-KSMT Konwersatorium specjalistyczne: Wybrane zagadnienia badań kryminalistycznych w pracy archeologa Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
2. 22-AR-G-S2-E3-mcAK Archeologia Krajobrazu Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
3. 22-EC-S1-BTrIBAge Between tradition and innovation.manufacturing, production and craft in the Bronze Age ( Lecture) Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
4. 22-KU-S2-KA-Warszta1 Warsztaty Instytut Kulturoznawstwa
5. 22-AR-W1-ArPoWp Archeologia powszechna-okres wpływów rzymskich Instytut Archeologii
6. 22-AR-S2-KSBPnowy Konwerstorium Specjalistyczne Numizmatyka starożytna i okresu wędrówek ludów Instytut Archeologii
7. 22-AR-S1-01-MBW-Lic2 Metodyka badań wykopaliskowych II Instytut Archeologii
8. 22-AR-S1-KSpeKK Konwersatorium Specjalistyczne: Śmierć i wiara w życie pozagrobowe w kulturach starożytnego Peru Instytut Archeologii
9. 22-AR-S2-n-WSP-JB1 Wykład specjalizacyjny: Rytuał i religia jako przedmiot badań archeologii Instytut Archeologii
10. 22-AR-W1-APoLat Archeologia Powszechna Okres Lateński Instytut Archeologii
11. 22-AR-S2-n-WSP-MŻ Wykład specjalizacyjny: Archeologia prowincji rzymskich Instytut Archeologii
12. 22-AR-W1-KonSPK Konwersatorium specjalistyczne Archeologia sądowa Instytut Archeologii
13. 22-AR-S1-KS-TLA Konwersatorium specjalistyczne: Technologie ludzi archaicznych. Teoria i praktyka Instytut Archeologii
14. 22-AR-S1-KSpeDS Konwersatorium Specjalistyczne: Archeometalurgia Instytut Archeologii
15. 22-AR-S12-KSAWst Konwersatrium Specjalistyczne: Techniki i metody obróbki kamienia- teoria i praktyka Instytut Archeologii
16. 22-AR-S2-KonSMZm Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia prowincji rzymskich Instytut Archeologii
17. 22-AR-S2-MBWmgrcov Metodyka badań wykopaliskowych III z r.akad.2019/2020 Instytut Archeologii
18. 22-AR-S1-WyBad2 Wycieczka Badawcza II Instytut Archeologii
19. 22-AR-W1-MuOcZa Muzealnictwo i ochrona zabytków Instytut Archeologii
20. 22-AR-S2-ArchNSw Archeologia Nowego Świata Instytut Archeologii
21. 22-AR-S1-KS-BPAP1 Konwersatorium specjalistyczne: Budownictwo prekolumbijskie Ameryki Południowej Instytut Archeologii
22. 22-AR-S2-KSJPnowy Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia budownictwa. Średniowiecze i wczesna nowożytność Instytut Archeologii
23. 22-AR-S1-2-KS-MZ Konwersatorium specjalistyczne: Kultura materialna prowincji rzymskich Instytut Archeologii
24. 22-AR-S1-KoSpPC Konwersatorium Specjalistyczne Europa Środkowa a strefa Orientu w epoce brązu Instytut Archeologii
25. 22-AR-S1-KlMaA1 Klasyfikacja materiałów archeologicznych 1 Instytut Archeologii
26. 22-AR-S2-KonSAM Konwersatorium Specjalistyczne GIS w archeologii Instytut Archeologii
27. 22-AR-S12-KS-AWb Konwersatorium specjalistyczne: Gospodarka w naddunajskich prowincjach rzymskich Instytut Archeologii
28. 22-AR-S1-2-KSJS-WiR Konwersatorium specjalistyczne: Wiara i religia u społeczności prekolumbijskich Instytut Archeologii
29. 22-AR-S2-WSJS-ERC Wykład specjalizacyjny: Etapy rozwoju cywilizacyjnego społeczności prekolumbijskich obu Ameryk Instytut Archeologii
30. 22-AR-S1-2-KS-JuB Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia śmierci Instytut Archeologii