przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-AR-ERAS-BrAge The Bronze Agein Central Europe Instytut Archeologii
2. 22-AR-ERAS-SWP South-western Poland in 2nd and 1st millenia in the light of archaeological evidence Instytut Archeologii
3. 22-AR-G-S2-E3-mcAK Archeologia Krajobrazu Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
4. 22-AR-S1-01-APEBiOH1 Archeologia powszechna - epoka brązu i okres halsztacki Instytut Archeologii
5. 22-AR-S1-01-APN Archeologia powszechna - neolit Instytut Archeologii
6. 22-AR-S1-01-APOL Archeologia powszechna- okres lateński Instytut Archeologii
7. 22-AR-S1-01-APOWR Archeologia powszechna - okres wpływów rzymskich Instytut Archeologii
8. 22-AR-S1-01-APPiM1 Archeologia powszechna - paleolit i mezolit Instytut Archeologii
9. 22-AR-S1-01-CwM1 Ćwiczenia muzealne Instytut Archeologii
10. 22-AR-S1-01-GISwA GIS w archeologii Instytut Archeologii
11. 22-AR-S1-01-MBW-Lic1 Metodyka badań wykopaliskowych I Instytut Archeologii
12. 22-AR-S1-01-MBW-Lic2 Metodyka badań wykopaliskowych II Instytut Archeologii
13. 22-AR-S1-01-SeL2 Seminarium licencjackie Instytut Archeologii
14. 22-AR-S1-02-GeoA-CT Geoarcheologia - ćwiczenia terenowe Instytut Archeologii
15. 22-AR-S1-03PrwA Przedsiębiorczość w archeologii Instytut Archeologii
16. 22-AR-S1-2-KS-APan Konwersatorium specjalistyczne: Plemiona i wczesne państwa Europy Środkowej (VI-XI w. ) Instytut Archeologii
17. 22-AR-S1-2-KS-APrz Konwersatorium specjalistyczne: Megality i idea megalityczna w neolicie Europy Środkowej Instytut Archeologii
18. 22-AR-S1-2-KS-AS Konwersatorium specjalistyczne: Starożytne złotnictwo Instytut Archeologii
19. 22-AR-S1-2-KS-AW Konwersatorium specjalistyczne: Rytm życia i organizacja terytorialna łowców i zbieraczy paleolitu Instytut Archeologii
20. 22-AR-S1-2-KS-BKD Konwersatorium specjalistyczne: Pod mikroskopem. Metoda traseologiczna w badaniach artefaktów Instytut Archeologii
21. 22-AR-S1-2-KS-BP Konwersatorium specjalistyczne: Numizmatyka średniowieczna Instytut Archeologii
22. 22-AR-S1-2-KS-EK Konwersatorium specjalistyczne: Ikonografia średniowieczna i nowożytna Instytut Archeologii
23. 22-AR-S1-2-KS-EL-AT Konwersatorium specjalistyczne: Archeoturystyka i ochrona dziedzictwa narodowego Instytut Archeologii
24. 22-AR-S1-2-KS-JP-APS Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia późnego średniowiecza - wybrane problemy Instytut Archeologii
25. 22-AR-S1-2-KS-JS-ObP Konwersatorium specjalistyczne: Obrządki pogrzebowe u społeczności prekolumbijskich Instytut Archeologii
26. 22-AR-S1-2-KS-JS-WiR Konwersatorium specjalistyczne: Zagadnienia wiary i religii. Interpretacja kontekstów archeologicznych Ameryki Południowej Instytut Archeologii
27. 22-AR-S1-2-KS-JuB Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia śmierci Instytut Archeologii
28. 22-AR-S1-2-KS-KS Konwersatorium specjalistyczne: Galia za czasów podboju i panowania rzymskiego Instytut Archeologii
29. 22-AR-S1-2-KS-KW Konwersatorium specjalistyczne: Kultura symboliczna średniowiecza i nowożytności Instytut Archeologii
30. 22-AR-S1-2-KS-LM-1 Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia uzbrojenia: średniowiecze Instytut Archeologii