Studia licencjackie

PROGRAM STUDIÓW:

APD - ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH:

  • zarządzenie 122/2014 Rektora UWr Procedura dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
  • strona APD

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH - semestr letni:

KONWERSATORIUM SPECJALISTYCZNE:

  • harmonogram konwersatoriów - semestr letni (dodano: 2.02.2018, zmieniono: 6.03.2018)
  • lista tematów - zapisy na zajęcia w semestrze letnim, w roku akademickim 2017/18 (dodano: 11.09.2017, zmieniono: 16.10.2017)

SEMINARIUM LICENCJACKIE (dla III roku):

  • lista seminariów - zapisy na zajęcia w roku akademickim 2017/18 (dodano: 11.09.2017)

WAŻNE INFORMACJE: