Studia pierwszego stopnia

I rok, program obowiązujący od roku akad. 2013/2014

application/pdf Wstęp do archeologii

application/pdf Wprowadzenie do archeologii Polski

application/pdf Wprowadzenie do nauk o Ziemi

application/pdf Antropologia fizyczna

application/pdf Dokumentacja w archeologii

application/pdf Podstawy informatyki dla archeologów

application/pdf Techniki pomiarowe w archeologii

application/pdf Muzealnictwo i ochrona zabytków

II rok, program obowiązujący od roku akad. 2013/2014

application/pdf Archeologia Powszechna - neolit (aktualizacja: 9.10.2017 r.)

application/pdf Archeologia klasyczna

application/pdf GIS w archeologii

application/pdf Proseminarium

application/pdf Metodyka prospekcji archeologicznej

application/pdf Konserwacja zabytków (aktualizacja: 29.09.2016)

application/pdf Ćwiczenia muzealne (dodano: 18.10.2016)

III rok, program obowiązujący od roku akad. 2013/2014

application/pdf Archeologia powszechna - okres wpływów rzymskich

application/pdf Klasyfikacja materiałów archeologicznych

application/pdf Podstawy numizmatyki starożytnej

application/pdf Antropologia fizyczna

Studia pierwszego stopnia (S1)

application/pdf Archeologia powszechna - neolit

application/pdf Archeologia Powszechna - Średniowiecze (Aleksandra Pankiewicz)

application/pdf Archeologia Powszechna - Średniowiecze (Lech Marek)

application/pdf Archeologia Powszechna - Paleolit i Mezolit

application/pdf Klasyfikacja materiałów archeologicznych

application/pdf El Dorado - społeczeństwa prekolumbijskie strefy Andów Północnych

application/pdf Prahistoria Afryki - wybrane zagadnienia

application/pdf Życie i śmierć w kulturze symbolicznej paleolitu

application/pdf Konwersatorium specjalistyczne - Megality i idea megalityczna w neolicie Europy

application/pdf Konwersatorium specjalistyczne - Neolit przez pryzmat rzeczy

application/pdf Metodyka badań archeologicznych

application/pdf Muzealnictwo i ochrona zabytków

application/pdf Podstawy numizmatyki starożytnej

application/pdf Propedeutyka archeologii

application/pdf Proseminarium

application/pdf Seminarium licencjackie BP

application/pdf Seminarium licencjackie JP

application/pdf Seminarium licencjackie KW

application/pdf Seminarium licencjackie KJ

application/pdf Źródłoznawstwo archeologiczne

application/pdf Seminarium licencjackie - archeologia epoki kamienia

application/pdf Traseologia (dodano: 18.10.2016)