wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Burdukiewicz Jan Instytut Archeologii
2. prof. dr hab. Paszkiewicz Borys Instytut Archeologii
3. prof. dr hab. Piekalski Jerzy Instytut Archeologii
4. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Szykulski Józef Instytut Archeologii
5. prof. dr hab. Wachowski Krzysztof Instytut Archeologii
6. dr hab. prof. nadzw. UWr Baron Justyna Instytut Archeologii
7. dr hab. prof. nadzw. UWr Błażejewski Artur Instytut Archeologii
8. dr hab. prof. nadzw. UWr Jaworski Krzysztof Instytut Archeologii
9. dr hab. Gralak Tomasz Instytut Archeologii
10. dr hab. Masojć Mirosław Instytut Archeologii
11. dr hab. Płonka Tomasz Instytut Archeologii
12. dr hab. Wiśniewski Andrzej Instytut Archeologii
13. dr hab. Żmudziński Mateusz Instytut Archeologii
14. dr Bohr Marcin Instytut Archeologii
15. dr Dulęba Przemysław Instytut Archeologii
16. dr Duma Paweł Instytut Archeologii
17. dr Furmanek Mirosław Instytut Archeologii
18. dr Kufel-Diakowska Bernadeta Instytut Archeologii
19. dr Lisowska Ewa Instytut Archeologii
20. dr Maciejewski Marcin Instytut Archeologii
21. dr Marek Lech Instytut Archeologii
22. dr Miazga Beata Instytut Archeologii
23. dr Pankiewicz Aleksandra Instytut Archeologii
24. dr Przybył Agnieszka Instytut Archeologii
25. dr Rodak Sylwia Instytut Archeologii
26. mgr Dreczko Ewa Instytut Archeologii
27. mgr Jażdżyk Przemysław Instytut Archeologii
28. mgr Konczewska Magdalena Instytut Archeologii
29. mgr Lenkow Nicole Instytut Archeologii
30. mgr Melski Łukasz Instytut Archeologii