wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. dr hab. inż. Miazga Beata Instytut Archeologii
2. prof. dr hab. Burdukiewicz Jan Instytut Archeologii
3. prof. dr hab. Paszkiewicz Borys Instytut Archeologii
4. prof. dr hab. Piekalski Jerzy Instytut Archeologii
5. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Szykulski Józef Instytut Archeologii
6. dr hab. prof. nadzw. UWr Baron Justyna Instytut Archeologii
7. dr hab. prof. nadzw. UWr Błażejewski Artur Instytut Archeologii
8. dr hab. prof. nadzw. UWr Jaworski Krzysztof Instytut Archeologii
9. dr hab. prof. nadzw. UWr Masojć Mirosław Instytut Archeologii
10. dr hab. prof. nadzw. UWr Wiśniewski Andrzej Instytut Archeologii
11. dr hab. Gralak Tomasz Instytut Archeologii
12. dr hab. Marek Lech Instytut Archeologii
13. dr hab. Płonka Tomasz Instytut Archeologii
14. dr hab. Żmudziński Mateusz Instytut Archeologii
15. dr Bohr Marcin Instytut Archeologii
16. dr Dulęba Przemysław Instytut Archeologii
17. dr Duma Paweł Instytut Archeologii
18. dr Duma Paweł Instytut Archeologii
19. dr Furmanek Mirosław Instytut Archeologii
20. dr Krupa-Kurzynowska Joanna Instytut Archeologii
21. dr Kufel-Diakowska Bernadeta Instytut Archeologii
22. dr Lisowska Ewa Instytut Archeologii
23. dr Łaciak Dagmara Instytut Archeologii
24. dr Pankiewicz Aleksandra Instytut Archeologii
25. dr Przybył Agnieszka Instytut Archeologii
26. dr Rodak Sylwia Instytut Archeologii
27. mgr Bewziuk Ewa Instytut Archeologii
28. mgr Dreczko Ewa Instytut Archeologii
29. mgr Feier Iwona Instytut Archeologii
30. mgr Jażdżyk Przemysław Instytut Archeologii