Pracownia Archeometrii i Konserwacji Zabytków Archeologicznych Instytutu Archeologii

O pracowni

Pracownia Archeometrii i Konserwacji Zabytków Archeologicznych Instytutu Archeologii prowadzi badania archeometryczne i prace konserwatorskie, głównie na zabytkach ze zbiorów Instytutu Archeologii, ale także innych jednostek, zajmujących się dziedzictwem historycznym i archeologicznym. Działalność pracowni nieustannie zmienia się i rozwija, przede wszystkim dzięki projektom naukowym, w których uczestniczą pracownicy naszego laboratorium.

Pracownicy

Zakres prac

Prace konserwatorskie, wykonywane w pracowni dotyczą zróżnicowanych materiałowo i chronologicznie artefaktów, w szczególności pracom podlegają:

 • zabytki metalowe (głównie stopy żelaza i miedzi oraz metali nieżelaznych: srebro, ołów i inne)
 • skóry archeologiczne (przede wszystkim mokre zabytki skórzane)
 • drewno archeologiczne (suche i mokre o maksymalnych rozmiarze 1m długości)
 • tkaniny
 • zabytki o złożonej strukturze materiałowej (np. połączenia metalu, skóry i drewna)

Badania archeometryczne, obejmują zagadnienia archeologiczne oraz tematy z pogranicza nauk humanistycznych i przyrodniczych. Ważnym kierunkiem są badania traseologiczne (wykonywane przez dr Bernadetę Kufel-Diakowską). Inne zagadnienia badawcze (m.in. analiza składu chemicznego czy podstawowe badania metaloznawcze) rozwiązywane są metodami spektralnymi oraz mikroskopowymi (dr inż. Beata Miazga).

Aparatura

Pracownia posiada na wyposażeniu nowoczesną aparaturę:

 • mikroskop stereoskopowy OLYPMUS SZX9
 • mikroskop metalograficzny NIKON Eclipse LV 100
 • twardościomierz ZWICK/Roell ZHV 10
 • spektrometr rentgenofluorescencyjny ED-XRF (Spectro Midex)
 • spektrometr podczerwieni FT-IR, Thermo Nicolet 380
 • liofilizator Gamma 1-16 firmy CHRIST

 

Kontakt

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Archeologii
Pracownia Archeometrii i Konserwacji Zabytków Archeologicznych
ul. Koszarowa 3, bud. 28
tel. 71 375 5065
fax. 71 375 2882
e-mail: Beata.Miazga@uwr.edu.pl

Adres do korespondencji

Uniwersytet Wrocławski
Pracownia Archeometrii i Konserwacji Zabytków Archeologicznych
ul. Szewska 48
50-139 Wrocław

Galeria