Zakład Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich

Kierownik: dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

Pracownicy etatowi:

Doktoranci: