Zakład Archeologii Epoki Kamienia

Kierownik: prof. dr hab. Jan Burdukiewicz

Pracownicy etatowi:
Doktoranci: