Nowe granty Narodowego Centrum Nauki
w Instytucie Archeologii!

W konkursie OPUS 15 dr hab. Tomasz Płonka otrzymał finansowanie na kwotę 414 tys. zł projektu zatytułowanego:

Sztuka mezolityczna w Polsce: znaczenie społeczne i rytualne artefaktów w świetle ich biografii.

Streszczenie projektu pod adresem: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/411347-pl.pdf

 

W konkursie PRELUDIUM 15 mgr Agata Hałuszko otrzymała finansowanie na kwotę 209 tys. zł projektu zatytułowanego:

Wpływ (nie)lokalnych populacji na kształtowanie kremacyjnych praktyk pogrzebowych w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w południowo-zachodniej Polsce

Streszczenie projektu pod adresem: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/407584-pl.pdf

 

GRATULUJEMY