Helpdesk

 

Zgłoszenia incydentów oraz problemów dokonuje się poprzez platformę helpdesk Logsystem:

  1. Stronę internetową dostępną pod adresem: www.pomoc.uwr.edu.pl lub z poziomu strony głównej Uniwersytetu – pomoc.
  2. Wysyłając e-mail na jeden ze wskazanych poniżej adresów:
  • helpdesk@uwr.edu.pl – dla studentów,
  • pomoc@uwr.edu.pl – dla pracowników.

Zgłoszenie do systemu Logsystem powinno zawierać:

  1. Hasłowy opis problemu zawierający scenariusz powstawania / generowania incydentu lub problemu,
  2. Załączniki; np. zrzut ekranu z błędem, raport z zaznaczonym błędem, itp.