Biblioteka

Specjalistyczna biblioteka instytutowa z własną czytelnią (22 miejsca) i trzema magazynami, w tym z regałami kompaktowymi, liczy obecnie ponad 40 000 woluminów, podzielonych na książki i czasopisma. Księgozbiór gromadzony jest bardziej systematycznie od połowy XX wieku i regularnie uzupełniany. Zalicza się do grupy najwartościowszych w skali kraju w zakresie historii sztuki. Szczególnie reprezentatywny jest on dla wiodących kierunków badawczych instytutu. Gromadzona jest literatura polska i obcojęzyczna. W dziale czasopism oprócz wszystkich głównych periodyków polskich z historii sztuki znajdują się niektóre wiodące, zagraniczne czasopisma naukowe (zwłaszcza czeskie, niemieckie, francuskie, amerykańskie i in.).