Procedura recenzowania artykułów

PROCEDURA RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW W „PRACACH KULTUROZNAWCZYCH”

1. Wszystkie artykuły publikowane w „Pracach Kulturoznawczych” są recenzowane; recenzje są anonimowe dla obu stron.

2. O przyjęciu tekstu do recenzji autorzy zostaną powiadomieni elektronicznie w ciągu 30 dni od momentu potwierdzenia jego otrzymania.

3. Decyzja o przyjęciu tekstu do druku (po pozytywnej recenzji) zostanie przekazana w ciągu 6 miesięcy.

4. Recenzje zostaną przesłane autorom, którzy są zobowiązani do dokonania zasugerowanych w nich poprawek.

5. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w tekście.

6. Teksty będą publikowane w zależności od zgodności z profilem tematycznym kolejnych numerów.