Zakład Badań Praktyk Kulturowych

dr hab. Renata Tańczuk, prof. UWr (kierownik)
dr Dorota Koczanowicz
dr Małgorzata Kozubek
dr hab. Agnieszka Nieracka, prof. UWr
dr Magdalena Zamorska
prof. zw. dr hab. Mirosław Kocur