mgr Paweł Kaczmarski-Koronkiewicz

pawel_cb

Zainteresowania badawcze:

  • poezja współczesna;
  • historia krytyki i metakrytyka;
  • społeczne konteksty literatury;
  • krytyka gier;
  • materializm historyczny.

USOS

Ur. 1991, doktorant nauk o kulturze UWr, absolwent studiów licencjackich filologii polskiej UWr. Laureat Diamentowego Grantu. Uczestnik grantu NPRH "Nauka chodzenia. Świadomość późnonowoczesna w metapoetyckich wypowiedziach przedstawicieli polskiej neoawangardy lat 60. i 70. XX wieku" [pod kierownictwem prof. Joanny Orskiej].

Najważniejsze publikacje:

Wysoka łączliwość. Szkice o poezji współczesnej, Wrocław: Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza 2018.

"The New Sentence: June Jordan and the Politics of Parataxis", Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture, No. 8 (2018).

"Sinusoida. O metodzie poetyckiej Tomasza Pułki" [w:] Tomasz Pułka, Wybieganie z raju. 2006-2012, Stronie Śląskie: Biuro Literackie 2017.

"Materialism As Intentionalism: on the Possibility of a 'New Materialist' Literary Criticism", Praktyka Teoretyczna 4(34)/2019.

Poza tym publikował m.in. w "FA-arcie", "Praktyce Teoretycznej", "Wielogłosie", "Czasie Kultury", "Nowej Dekadzie Krakowskiej", "Śląskich Studiach Polonistycznych", "Odrze", "Twórczości",  "Tyglu Kultury", "Arteriach", "Dodatku LITERAckim", "Dwutygodniku", "Małym Formacie", "Tygodniku Powszechnym", "Ricie Baum", "Nowym Napisie", "Nowym Obywatelu" oraz "Schreibheft. Zeitschrift für Literatur".

Członek redakcji czasopisma naukowego "Praktyka Teoretyczna", czasopisma przekładowego "Widma/Spectres: A Journal of American and Polish Verse" oraz "8. Arkusza", dodatku do miesięcznika "Odra" poświęconego nowej poezji. Redaguje dział poetycki w "Nowym Obywatelu".

Tłumaczył m.in. wiersze młodych poetów brytyjskich oraz książki naukowe (Guy Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa: PWN 2014 [razem z: K. Czarneckim, M. Karolakiem]; tegoż, Karta prekariatu, Warszawa: PWN 2015 [razem z P. Juskowiakiem, M. Szlinderem]).

Redagował i opatrzył posłowiem wybory wierszy (Dariusz Sośnicki, Wysokie ogniska, Poznań: WBPiCAK 2014; Szczepan Kopyt, Wypisy dla klas pracujących, Poznań: WBPiCAK 2017; Jerzy Jarniewicz, Sankcje, Stronie Śląskie: Biuro Literackie 2018 [razem z M. Koronkiewicz]), a także antologię poezji współczesnej Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski (Stronie Śląskie: Biuro Literackie 2016; razem z M. Koronkiewicz). 

Członek Pracowni współczesnych form krytycznych w Instytucie Filologii Polskiej UWr.

Link do profilu na Academia.edu: https://wroc.academia.edu/PawełKaczmarski