"Prace Kulturoznawcze" on-line

"Prace Kulturoznawcze" to pierwsze w Polsce czasopismo naukowe o profilu kulturoznawczym wydawane od 1987 roku. Od 2016 roku ukazują się regularnie jako kwartalnik. Kolejne numery redagowane przez pracowników naszego Instytutu dotyczą zarówno teorii kultury, jak i problemów kultury współczesnej. Od 2007 roku wszystkie numery znajdują się w wolnym dostępie na stronie: http://pkult.sjol.eu/