Noc Humanistów 2018

Noc Humanistów to cykliczne, odbywające się wiosną we Wrocławiu wydarzenie, mające na celu promocję działalności badawczej i dydaktycznej naukowców reprezentujących Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Impreza adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, służy popularyzacji wyników badań oraz odkrywaniu nowych horyzontów i niewyczerpanego potencjału studiów humanistycznych. Głównym celem ma być zwrócenie uwagi na atrakcyjność kierunków akademickich prowadzonych przez instytuty i katedry WNHiP, za sprawą prezentowania nowatorskich, niekonwencjonalnych podejść do uprawiania nauki.

V Noc Humanistów odbędzie się 17 marca (w sobotę) w Instytucie Historycznym (ul. Szewska 49). Hasła wywoławcze to Wolność – Kultura – Tożsamość.

Szczególnie serdecznie zapraszamy na dwa wykłady muzykologiczne. W czasie Nocy Humanistów będzie także możliwość zapoznania się z działalnością Koła Naukowego Muzykologów.

O godzinie 18.00:

Zofia Komuszyna Jazzowy powiew wolności w Polsce po roku 1956 sala nr 13 

Przed przełomową datą 1956 roku, jazz w Polsce uznawany był przez władze komunistyczne za wrogi klasowo. Zakazane było wykonywanie tej muzyki, dlatego też jazzmani poszukiwali sprytnych sposobów na oszukiwanie cenzury i na przykład pod „płaszczykiem” tytułu kompozycji, który sugerował jego proweniencję ludową, ukrywali temat standardu jazzowego. Sytuacja dla muzyków zmieniła się diametralnie w połowie lat pięćdziesiątych kiedy to nie musieli już emigrować by móc bez obaw wykonywać swoją muzykę lub ukrywać się w kraju grając w przysłowiowych „katakumbach”. Powiew swobody i wolności, który poczuli tak muzycy jak i fani jazzu, dał się odczuć na wielu płaszczyznach działań w tym okresie. Zaczęły powstawać pierwsze festiwale jazzowe, w których uczestniczyć możemy do dnia dzisiejszego. Nastąpił intensywny rozwój jazzu tradycyjnego na rzecz współczesnego. Zawiązano pierwsze Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, które zaczęło dbać o interesy muzyków, organizacje koncertów czy wydawnictwa płytowe swoich podopiecznych. Wszelkie te działania wpłynęły na stworzenie żyznego gruntu, na którym jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się liczne zespoły jazzowe ze swoimi wybitnymi liderami.

O godzinie 20.00

dr hab. Bogusław Raba, Artystyczne interpretacje Mazurka Dąbrowskiego  w muzyce XIX w. i I poł. XX w Audytorium

Tematem wykładu jest analiza struktury słowno-muzycznej Pieśń legionów w kontekście rodzącej się i promieniującej na twórczość artystyczną XIX idei hymniczności. Refleksji poddany zostanie zarówno wpływ idiomatyki Mazurka Dąbrowskiego na analizowane dzieła (sposoby opracowania, funkcje w ramach formy muzycznej, rola i aspekty znaczeniowe hymnu w strukturze narracyjnej), jak i swoisty proces formowania etosu pieśni jako hymnu narodowego poprzez konteksty formalne i znaczeniowe zastosowane w rodzimej i obcej twórczości muzycznej XIX i I poł. XX w. odwołującej się do Mazurka Dąbrowskiego. Szeroki korpus dzieł oraz sposobów aranżacji Pieśni legionów niesie ze sobą jeden z czołowych paradoksów muzyki XIX w., jakim jest przenikanie idei narodowości i uniwersalizacji. W tym kontekście poruszone zostanie zagadnienie specyfiki Mazurka i jej wpływu na kształtowanie hymnów innych narodów, jak i cech uniwersalizujących kategorię narodowości w muzyce artystycznej, jak m.in. idea wzniosłości, sakralizacji, toposy walki, zwycięstwa etc. utrwalane poprzez kolejne artystyczne interpretacje hymnu.