Wizyta prof. Karola Bergera

23 stycznia 2018 r. ogłoszono wyniki programu Visiting Professors zorganizowanego przez Wrocławskie Centrum Akademickie. Kapituła programu przyznała środki na sfinansowanie wizyty prof. Karola Bergera (Stanford University) w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prof. Karol Berger będzie gościł we Wrocławiu pomiędzy 25 a 28 czerwca 2018 r. Wygłosi wykład Nietzsche contra Wagner – Wagner contra Nietzsche oraz poprowadzi seminarium na temat dramatów muzycznych Richarda Wagnera.

Karol Berger był mieszkańcem Warszawy do 1968 roku, w którym przerwał studia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim i wyemigrował do USA. W 1975 roku ukończył muzykologiczne studia doktorskie na Uniwersytecie Yale i został asystentem na Uniwersytecie Bostońskim. Od 1982 roku jest profesorem muzykologii Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii. Jest autorem następujących książek: Musica Ficta (Cambridge University Press, 1987), A Theory of Art (Oxford University Press, 2000, polskie wydanie jako Potęga smaku, Gdańsk 2008), Bach’s Cycle, Mozart’s Arrow (University of California Press, 2007) oraz Beyond Reason: Wagner contra Nietzsche (University of California Press, 2016).

Strona internetowa Prof. Karola Bergera