Kierownictwo

  • Dyrektor Instytutu Muzykologii - prof. dr hab. Maciej Gołąb
  • Zastępczyni Dyrektora ds. dydaktycznych - dr Agnieszka Drożdżewska
  • Kierownik Zakładu Muzykologii Historycznej - prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
  • Kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej - prof. dr hab. Zbigniew Przerembski
  • Kierownik Zakładu Antropologii Muzycznej - prof. dr hab. Bożena Muszkalska