dr Sławomir Wieczorek

W czasie zawieszenia zajęć proszę o kontakt

1. emailowy: slawomir.wieczorek@uwr.edu.pl 

2. przez skype - login: slawek26_2 / a w "skype dla firm" w uniwersyteckim office365 login to: slawomir.wieczorek@uwr.edu.pl

3. telefon komórkowy 782345132

Jestem dostępny pod skype i numerem telefonu w poniedziałki 9.00 do 15.00 i wtorki od 9.00 do 13.00.

 

Ukończyłem kulturoznawstwo i muzykologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem autorem książki Na froncie muzyki. Socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948-1955. Interesuję się historią muzyki XX wieku, muzyką współczesną, historycznym pejzażem dźwiękowym oraz perspektywami sound studies i muzykologii kulturowej. Współpracuję z pismem "Res Facta Nova", Pracownią Badań Pejzażu Dźwiękowego, festiwalem Musica Electronica Nova oraz magazynem Glissando. Od czasu do czasu publikuję teksty z zakresu krytyki muzycznej.

Lista wybranych publikacji (por. academia.edu)

monografie:

Na froncie muzyki. Socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 19481955, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, ss. 292 (+ ebook), wersja angielska: On the Music Front. Socialist-Realist Discourse on Music in Poland, 1948 to 1955, translated by Robert Curry, Peter Lang Verlag, Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Warszawa-Wien 2020.

tomy współredagowane:

Andrzej Chłopecki, Muzyka wzwodzi. Diagnozy i portrety, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Fundacja Polskiej Rady Muzycznej, Kraków-Warszawa 2014, ss. 520 (wspólnie z Janem Topolskim).

Audiosfera. Studia, Atut, Wrocław 2016, ss. 234 (wspólnie z Robertem Losiakiem, Aleksandrą Kil-Matlak, Renatą Tańczuk).

"Res Facta Nova" 2016, nr 17 (26) (wspólnie z Dobrawą Lisak-Gębalą, Marcinem Gmysem i Anną Lubońską).

Audiosfera. Studia 2, Atut, Wrocław 2018, ss. 234 (wspólnie z Robertem Losiakiem, Aleksandrą Kil-Matlak, Renatą Tańczuk).

Sounds of War and Peace. Soundscapes of European Cities in 1945, Peter Lang Verlag 2018, Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Warszawa-Wien, ss. 270 (wspólnie z Renatą Tańczuk).

"Res Facta Nova" 2019, nr 20 (29) (wspólnie z Ewą Schreiber; w druku).

artykuły, rozdziały:

Od „kakofonii dźwięków” do „wielkiej muzyki”. Krytyka muzyczna socrealizmu o muzyce Witolda Lutosławskiego, „Res Facta Nova” 2013, nr 14 (23), s. 219–229.

Cisza huczy ponad krajem naszym”. Pejzaż dźwiękowy żałoby po śmierci Stalina, „Muzyka” 2014, nr 2, s. 95–117.

Niedokończona wzniosłość. Kilka uwag do przekładu artykułu Reinholda Brinkmanna, „Res Facta Nova” 2017, nr 18 (27) (w druku).

Pafawag tańczy z Konfekcją”. O Operze Robotniczej we Wrocławiu, w: Robotnik. Performanse pamięci, red. A. Adamiecka-Sitek, D. Sajewska, D. Sosnowska, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2017, s. 243–304 (w wersji skróconej: „Didaskalia” 2016, nr 136, s. 57–64; w skróconej i aktualizowanej wersji angielskiej: w: Musik und ihre gesellschaftliche Bedeutung nach 1945, red. Rüdiger Ritter, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, w druku).

Calls for help and the sounds of pot-banging in the soundscape of ruined Wrocław in 1945, w: Sounds of War and Peace..., s. 203–220 (wersja polska jako: Wołania o pomoc i odgłosy uderzeń w garnki w pejzażu dźwiękowym zrujnowanego Wrocławia w roku 1945, "Audiosfera. Koncepcje-badania-praktyki" 2017, nr 2(6), online)

Nieusłyszane nagranie Ryszarda Siwca, w: Rok 1968 – kultura, sztuka, polityka, red. Piotr Zwierzchowski, Daria Mazur, Joanna Szczutkowska, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2019, s. 301-312.

recenzje:

Iwona Sowińska: Chopin idzie do kina. Kraków 2013, „Muzyka” 2016, nr 1, s. 129–133.

Uleczona choroba symfoniczna. Beata Bolesławska-Lewandowska, The Symphony and Symphonic Thinking in Polish Music Since 1956, „Studia Chopinowskie" 2019, nr 4, s. 92-95 + online

J. Katarzyna Dadak-Kozicka, Obrońcy dobra powierzonego. Związek Kompozytorów Polskich 1945–48, "Muzyka" 2020, nr 1, s. 122-127.

tłumaczenia z języka angielskiego:

Reinhold Brinkmann, Wypaczona wzniosłość. Szkic o muzyce i ideologii narodowego socjalizmu, „Res Facta Nova” 2017, nr 18 (27) [w druku].

artykuły popularnonaukowe, krytycznomuzyczne:

Siedem punktów do dyskusji o wspólnotowości w muzyce, w: Nazwaliśmy to utopią. Rozmowy i eseje o muzyce współczesnej. Sacrum Profanum 2019, red. Jan Topolski, Kraków-Warszawa 2019.

Wprowadzenie, opisy utworów, w: 100 na 100. Muzyczne dekady wolności. 1948-1957, Kraków 2018.

Łamacze nut. Muzyka i protest w Amsterdamie 1968–1969, w: Antagonizmy kontrolowane. Rozmowy i eseje o muzyce współczesnej. Sacrum Profanum 2018, red. Jan Topolski, Kraków-Warszawa 2018.

Gust muzyczny, Symbioza, w: Andrzej Chłopecki, Zabobony gasnącego stulecia. Kontynuacje, red. Jan Topolski, Kraków-Warszawa 2016.