mgr Kamila Staśko-Mazur

Kontakt: kamila.stasko-mazur@uwr.edu.pl

Zainteresowania badawcze: twórczość kompozytorska w kontekście przemian audiosfery, ekologia akustyczna. Współtworzy zespół Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego. Współpracuje przy projektach edukacyjnych związanych z zagadnieniami dźwięku w kulturze (Narodowe Forum Muzyki, Centrum Sztuki Współczesnej, Biennale Sztuki Dziecka).

Wybrane publikacje:

The voice of Polish Radio in the Warsaw soundscape of 1945 [w:] R. Tańczuk, S. Wieczorek eds., Sounds of War and Peace. Soundscapes of European Cities in 1945, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2018, Eastern European Studies in Musicology, vol. 11 (w druku);

Soundwalk as a multifaceted practice, Argument: biannual philosophical journal, Vol. 5, nr 2 (2015), 439-455;

Sound of culture, culture of sound: mikrorezydencje artystyczno-badawcze Hai Art, Finlandia 2015, Audiosfera: koncepcje, badania, praktyki, nr 2 (2015), s. 97-101;

Odra i Bystrzyca - dwa oblicza obecności rzek w audiosferze Wrocławia [w:] Audiosfera Wrocławia. red. Robert Losiak i Renata Tańczuk. Wrocław, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze. Monografie 6, 2014, s. 97-109 [Publikacji towarzyszą przykłady muzyczne zamieszczone na płycie CD dołączonej do książki (nr 25-27)];

"Słyszę to, co widzę": muzyczny reportaż Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil [w:] Świat zmysłów. O znaczeniu zmysłów w kulturze. red. Sylwia Góra, Justyna Kulczycka. Kraków, Akademia Ignatianum, 2014. s. 123-134;

Magnificat MM Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil. Wybrane elementy symbolicznego kształtowania formy, Liturgia Sacra, Rok XVIII (2012), nr 39, s. 181-199;

 

Wybrane realizacje artystyczne:

Szum oswojony (12’20), ośmiokanałowa projekcja dźwiękowa, Międzynarodowy Festiwal Musica Electronica Nova, Narodowe Forum Muzyki, Wrocław, 2016

Fabryka dźwięków (15’45), kwadrofoniczne słuchowisko we współpracy z Pracownią Audiosfery, Survival Art. REVIEV- Przegląd Sztuki, Wrocław, 2016

Sounding Places, Hailuoto (8’12), soundscape composition HaiArt Hailouto/ Radio musiq3, Bruksela, 2015

Hałasy są innego rodzaju (17’30) reportaż dźwiękowy, Archipelag Dźwięku, Centrum Stuki Współczesnej, Warszawa, 2015

Soundscape and Electronics, warsztaty dźwiękowe, koordynacja projektu EDU MEN, Międzynarodowy Festiwal Musica Electronica Nova, Narodowe Forum Muzyki, Wrocław 2015