wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. prof. UWr Muszkalska Bożena Instytut Muzykologii
2. prof. dr hab. prof. UWr Pośpiech Remigiusz Instytut Muzykologii
3. prof. dr hab. prof. UWr Przerembski Zbigniew Instytut Muzykologii
4. dr hab. Miklaszewska Joanna Instytut Muzykologii
5. dr hab. Raba Bogusław Instytut Muzykologii
6. dr Drożdżewska Agnieszka Instytut Muzykologii
7. dr Joachimiak Grzegorz Instytut Muzykologii
8. dr Losiak Robert Instytut Muzykologii
9. dr Muras Wioleta Instytut Muzykologii
10. dr Odoj Wojciech Instytut Muzykologii
11. dr Wieczorek Sławomir Instytut Muzykologii
12. mgr Gul Joanna Instytut Kulturoznawstwa
Instytut Muzykologii
13. mgr Jaguś Inga Instytut Muzykologii
14. Bindel Karolina Instytut Muzykologii
15. Komuszyna Zofia Instytut Muzykologii
16. Kopaniecki Jakub Instytut Muzykologii
17. Li Kwen-Yin Instytut Muzykologii
18. Lubieniecki Ryszard Instytut Muzykologii
19. Pasiecznik Monika Instytut Muzykologii
20. Pawłowska Karolina Instytut Muzykologii
21. Pucia Mariusz Instytut Muzykologii
22. Wolska Magdalena Instytut Muzykologii
23. Wolska Magdalena Instytut Muzykologii