Na studia licencjackie

1. Rejestracja kandydata

 

 • Nie wymagamy dyplomu szkoły muzycznej lub zdawania wyznaczonych przedmiotów na maturze.
 • Podstawowym źródłem informacji na temat rekrutacji (terminy, wymagane dokumenty, opłaty itd.) jest strona internetowa Uniwersytetu Wroclawskiego: www.rekrutacja.uni.wroc.pl/ oraz irka.uni.wroc.pl.
 • Kandydat musi zarejestrować się w systemie internetowej rejestracji IRKA (terminy rejestracji na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl i irka.uni.wroc.pl).
 • Rejestracja internetowa jest obowiązkowa, prosimy nie robić tego na ostatnią chwilę - osoby, którym nie uda się zarejestrować tracą szansę na rekrutację!
 • Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

2. Rekrutacja

 • Obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna. Szczegółowe informacje kandydaci otrzymają na konta w IRK, będą też wywieszone w Instytucie.
 • Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci I, II i III miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Witoldzie Lutosławskim (organizowanego przez Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Białymstoku) oraz laureaci i finaliści Olimpiady Artystycznej (sekcja muzyki).

3. Rozmowa kwalifikacyjna

 • Rozmowa kwalifikacyjna na studia licencjackie zawiera trzy elementy:
  na podstawowym poziomie (określenie trybu, tonacji, metrum; charakterystyka melodyczna, rytmiczna, harmoniczna, fakturalna; elementy formy) - przy fortepianie.
 • Ocena zainteresowań muzycznych (należy przygotować wybrany samodzielnie problem z zakresu historii muzyki lub współczesnego życia muzycznego, np. sylwetka kompozytora, charakterystyka stylu muzycznego, omówienie wybranego gatunku, itp.).
 • Ocena predyspozycji humanistycznych kandydata (rozmowa na temat współczesnej kultury, zainteresowań literackich, teatralnych, filmowych lub plastycznych kandydata, a także jego orientacji w zakresie filozofii i refleksji humanistycznej).
 • Literatura podstawowa z zakresu historii i teorii muzyki do egzaminu na studia licencjackie:
  • J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska: Historia muzyki, t. I-II, Kraków 1989, 1990.
  • M. Kowalska: ABC historii muzyki, Kraków 2005.
  • M. Podhajski: Formy muzyczne, Warszawa 1991.
  • D. Wójcik: ABC form muzycznych, Kraków 1999.
  • F. Wesołowski: Zasady muzyki, Kraków 1980.

4. Składanie dokumentów

 • O przyjęciu na studia w ramach ustalonego limitu decyduje ranking punktów. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia powinni zlożyć dokumenty zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie www.irka.uni.wroc.pl.
 • Prosimy o składanie kompletu dokumentów w białej, wiązanej teczce.
 • Zachęcamy, aby złożyc dokumenty u Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej już w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, po jej zakończeniu.