wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
3961. Zabawa jako czynnik stymulujący rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. dr Halina Dmochowska Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, zaoczne I stopnia
3962. Literatura dziecięca w procesie stymulowania rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie bajek i baśni. dr Halina Dmochowska Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, zaoczne I stopnia
3963. Znaczenie twórczości plastycznej w procesie wszechstronnego poznawania dziecka w wieku przedszkolnym. dr Halina Dmochowska Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, zaoczne I stopnia
3964. Czas wolny uczniów klas czwartych szkoły wrocławskiej. prof. dr hab. Bolesław Potyrała Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, zaoczne II stopnia
3965. Zagrożenie narkomanią - diagnoza i program profilaktyczny (na przykładzie wybranej klasy szkoły ponadgimnazjalnej). dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika - stacjonarne I stopnia
3966. Indywidualizowanie działań edukacyjnych na I etapie na przykładzie pracy z dzieckim z ADHD w kl. III dr Teresa Neckar-Ilnicka Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, stacjonarne I stopnia
3967. WSPOMAGANIE TWÓRCZYCH DYSPOZYCJI UCZNIÓW W OKRESIE PÓŹNEGO DZIECIŃSTWA dr Arkadiusz Urbanek Pedagogika - stacjonarne I stopnia
3968. Funkcjonowanie Prawa i Przyrzeczenia harcerskiego we wspólczesnym harcerstwie. dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, zaoczne II stopnia
3969. Rola zajęc świetlicowych w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych u dzieci. dr hab. Danuta Borecka-Biernat prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
3970. Dojrzałość szkolna dziecka przedszkolnego w zakresie czytania i pisania. dr Halina Dmochowska Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, zaoczne I stopnia
3971. Rozwój zainteresowań plastycznych dzieci w wieku wczenoszkolnym dr Halina Dmochowska Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, zaoczne I stopnia
3972. Kara i nagroda w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym. dr Halina Dmochowska Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, zaoczne I stopnia
3973. Analiza twórczości rysunkowej jako sposób poznawania dziecka w wieku przedszkolnym dr Teresa Neckar-Ilnicka Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, stacjonarne I stopnia
3974. Agresja wśród młodzieży na przykładzie Gimnazjum im. J.G. Pawlikowskiego w Medyce. dr Barbara Jezierska-Jacobson Pedagogika - zaoczne I stopnia
3975. Zagrożenie narkomanią: Program profilaktyczny dla klasy II "B" i "D" III Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Ślaskich. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika - zaoczne I stopnia
3976. Spójność rodziny w percepcji młodzieży a zachowania agresywne. dr hab. Danuta Borecka-Biernat prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
3977. Edukacja muzyczna w procesie stymulowania rozwoju dziecka przedszkolnego dr Halina Dmochowska Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, zaoczne I stopnia
3978. Resocjalizacja jako następstwo przemiany duchowej człowieka. dr Violetta Będkowska-Heine Pedagogika - zaoczne I stopnia
3979. Wpływ tańca na rozwój dziecka wczesnoszkolnego dr Halina Dmochowska Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, zaoczne I stopnia
3980. Przygotowanie do nauki czytania i pisania dziecka w wieku przedszkolnym dr Halina Dmochowska Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, zaoczne I stopnia
3981. Historia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu w latach 1999-2010 prof. dr hab. Bolesław Potyrała Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, zaoczne II stopnia
3982. Uwarunkowania i następstwa alkoholizmu z perspektywy osoby uzależnionej - studium przypadku. dr Violetta Będkowska-Heine Pedagogika - zaoczne I stopnia
3983. Zarządzanie czasem wolnym dziecka w młodszym wieku szkolnym -projekt edukacyjny dla rodziców dr Anna Mitręga Pedagogika - zaoczne I stopnia
3984. Uzależnienie od środków psychoaktywnych-studium przypadku dr Violetta Będkowska-Heine Pedagogika - zaoczne I stopnia
3985. Przygotowanie do życia skazanych po odbyciu kary pozbawienia wolności na przykładzie Zakładu Karnego w Wołowie. dr Barbara Jezierska-Jacobson Pedagogika - zaoczne I stopnia
3986. Wykorzystanie origami w pracy z dziećmi w III klasie szkoły podstawowej dr Teresa Neckar-Ilnicka Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, stacjonarne I stopnia
3987. Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy sposób na podstawie działań artystycznych na przykładzie pracy z dziećmi 5-6 letnimi i uczniami klasy III dr Teresa Neckar-Ilnicka Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, stacjonarne I stopnia
3988. Zajęcia teatralne z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym na przykładzie projektu działań edukacyjnych dr Teresa Neckar-Ilnicka Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, stacjonarne I stopnia
3989. Profilaktyka stresu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, z elementami muzykoterapii dr Arkadiusz Urbanek Pedagogika - stacjonarne I stopnia
3990. Edukacja zdrowotna w przedszkolu na przykładzie pracy z grupą dzieci 4 - letnich dr Teresa Neckar-Ilnicka Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, stacjonarne I stopnia