wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
3961. Przenikanie się kultur na Łemkowszczyźnie dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr
3962. Społeczne uwarunkowania funkcjonowania wolnych związków dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr
3963. Komunikowanie i kompetencje językowe u nadawców publicznych dr Małgorzata Malec-Rawiński Pedagogika - stacjonarne I stopnia
3964. Formy aktywności osób starych. Propozycja projektu edukacyjnego "Starość w radości, radość ze starości - aktywna jesień życia" dr Małgorzata Malec-Rawiński Pedagogika - stacjonarne I stopnia
3965. Możliwości normalnego funkcjonowania społecznego osób o odmiennej orientacji psychoseksualnej dr hab. Jerzy Semków prof. nadzw. WSP w Warszawie Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
3966. Postawy rodziców wobec dzieci z perspektywy doświadczeń własnego dzieciństwa. prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
3967. Twórczość osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w warsztatach terapii zajęciowej dr Barbara Winczura
3968. Prostytutka w środowisku rodzinnym dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr
3969. Związki formalne i nieformalne bezdzietne z wyboru dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek prof. nadzw. UWr
3970. Formy związków preferowane przez studentów wrocławskich uczelni wyższych dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek prof. nadzw. UWr
3971. Wiedza o chorobie nowotworowej piersi a poziom świadomości prozdrowotnej studentek Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Jerzy Semków prof. nadzw. WSP w Warszawie Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, stacjonarne II stopnia
3972. Stymulowanie przez nauczyciela wszechstronnego rozwoju ucznia w wieku 9 lat. prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
3973. Funkcjonowanie przedszkoli we Włoszech i w Polsce dr hab. Wita Szulc prof. nadzw. UWr
3974. Założone i realizowane cele wychowania w połeczności żydowskiej dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek prof. nadzw. UWr
3975. Ksiażki nietypowe i łamiące tabu w poradnictwie dla dzieci dr hab. Wita Szulc prof. nadzw. UWr
3976. Czynniki warunkujące stosowanie przemocy wobec partnerek życiowych przez sprawców przestępstw prof. dr hab. Stefania Walasek
3977. Nauczyciele Szkół Podstawowych wobec problemu dysleksji. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
3978. Wybrane uwarunkowania wychowania dzieckaw rodzinie wiejskiej. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
3979. Dynamika motywacji do uczenia się ludzi dorosłych dr hab. Jerzy Semków prof. nadzw. WSP w Warszawie Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
3980. Wpływ przestrzeni edukacyjnej na samopoczucie i zachowanie uczniów prof. dr hab. Stefania Walasek
3981. Dom pomocy społecznej jako miejsce aktywności społeczno-kulturalnej osób w okresie późnej dorosłości dr hab. Jerzy Semków prof. nadzw. WSP w Warszawie Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
3982. Specyfika procesu usamodzielnienia się wychowanków placówek socjalizacyjnych w retrospekcji byłych wychowanków dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr
3983. Postrzeganie błędów wychowawczych rodziców przez nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, stacjonarne II stopnia
3984. Relacje z rówieśnikami nastolatka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr
3985. Preferencje młodzieży gimnazjalnej w sposobach spędzania czasu wolnego społeczności lokalnej w Dusznikach - Zdroju. prof. dr hab. Zdzisław Cutter Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
3986. Rola i miejsce prasy w edukacji młodzieży szkolnej w Chojnowie. prof. dr hab. Zdzisław Cutter Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
3987. Czas wolny dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, stacjonarne II stopnia
3988. Idole młodzieży miasta robotniczego. prof. dr hab. Krystyna Ferenz Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
3989. Aktywność wolnoczasowa gimnazjalistów w Wałbrzychu. prof. dr hab. Krystyna Ferenz Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
3990. Rola i miejsce Dolnoślaskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Filia w Legnicy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli. prof. dr hab. Zdzisław Cutter Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia