wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
3961. Muzykoterapia dziecka niepełnosprawnego umysłowo w stopniu głębokim. dr hab. Wita Szulc prof. nadzw. UWr
3962. Funkcjonowanie przedszkoli w Europie na przykładzie Niemiec i Polski dr hab. Jerzy Semków prof. nadzw. WSP w Warszawie Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
3963. Edukacyjny aspekt mass mediów -na przykładzie kampanii społecznej ,,Nie daj szansy AIDS ,, dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr
3964. Dzieci z niepowodzeniami szkolnymi w świetlicy socjoterapeutycznej. dr hab. Wita Szulc prof. nadzw. UWr
3965. Biografie edukacyjne dorosłych dyslektyków. dr hab. Wita Szulc prof. nadzw. UWr
3966. Świat ludzi starszych w polskich tekstach kultury audiowizualnej na przykładzie serialu telewizyjnego. dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr
3967. Autokreacja człowieka dorosłego w procesie samokształcenia na przykładzie działalności CKU dr hab. Jerzy Semków prof. nadzw. WSP w Warszawie Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
3968. Telewizja jako przestrzeń edukacji nieformalnej w narracjach dorosłych. dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr
3969. Edukacyjny potencjał gier społecznościowych w opiniach użytkowników. dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr
3970. Uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako sposób podnoszenia jakości życia w okresie późnej dorosłości dr hab. Jerzy Semków prof. nadzw. WSP w Warszawie Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
3971. Motywacje podjęcia studiów w narracjach studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr
3972. Biograficzne uczenie się w narracjach kobiet dotknietych chorobą nowotworową. dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr
3973. Stosunek pracodawców do osób z uszkodzonym słuchem w kontekście teorii andragogicznych dr hab. Jerzy Semków prof. nadzw. WSP w Warszawie Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
3974. Coaching -przywództwo według Benjamina Zandera. Motywacja do bycia liderem. dr hab. Wita Szulc prof. nadzw. UWr
3975. Mężczyzna jako ofiara przemocy w rodzinie. dr hab. Wita Szulc prof. nadzw. UWr
3976. Wyobrażenia młodych mężczyzn na temat ojcostwa z perspektywy ich przyszłej roli społecznej dr hab. Jerzy Semków prof. nadzw. WSP w Warszawie Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
3977. Edukacyjne aspekty gier komputerowych w opinii dorosłych użytkowników. dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr
3978. Formy profilaktyki uzależnień prowadzonej na terenie gimnazjum dr hab. Jerzy Semków prof. nadzw. WSP w Warszawie Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
3979. Trudności uczniów z dysleksją w kształceniu gimnazjalnym dr hab. Jerzy Semków prof. nadzw. WSP w Warszawie Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, stacjonarne II stopnia
3980. Pragmatyczny wymiar idei całożyciowego uczenia się w narracjach społecznych kuratorów sadowych z powiatu milickiego dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr
3981. Doświadczanie późnego macierzyństwa w narracjach kobiet. dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr
3982. Kobieta wobec przemocy w rodzinie w świetle wypowiedzi pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej. dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr
3983. Świat dziecka autystycznego a interwencja muzykoterapeutyczna dr hab. Wita Szulc prof. nadzw. UWr