wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
3961. Funkcjonowanie Prawa i Przyrzeczenia harcerskiego we wspólczesnym harcerstwie. dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, zaoczne II stopnia
3962. Rola zajęc świetlicowych w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych u dzieci. dr hab. Danuta Borecka-Biernat prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
3963. Dojrzałość szkolna dziecka przedszkolnego w zakresie czytania i pisania. dr Halina Dmochowska Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, zaoczne I stopnia
3964. Rozwój zainteresowań plastycznych dzieci w wieku wczenoszkolnym dr Halina Dmochowska Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, zaoczne I stopnia
3965. Kara i nagroda w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym. dr Halina Dmochowska Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, zaoczne I stopnia
3966. Analiza twórczości rysunkowej jako sposób poznawania dziecka w wieku przedszkolnym dr Teresa Neckar-Ilnicka Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, stacjonarne I stopnia
3967. Agresja wśród młodzieży na przykładzie Gimnazjum im. J.G. Pawlikowskiego w Medyce. dr Barbara Jezierska-Jacobson Pedagogika - zaoczne I stopnia
3968. Zagrożenie narkomanią: Program profilaktyczny dla klasy II "B" i "D" III Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Ślaskich. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika - zaoczne I stopnia
3969. Spójność rodziny w percepcji młodzieży a zachowania agresywne. dr hab. Danuta Borecka-Biernat prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
3970. Edukacja muzyczna w procesie stymulowania rozwoju dziecka przedszkolnego dr Halina Dmochowska Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, zaoczne I stopnia
3971. Resocjalizacja jako następstwo przemiany duchowej człowieka. dr Violetta Będkowska-Heine Pedagogika - zaoczne I stopnia
3972. Wpływ tańca na rozwój dziecka wczesnoszkolnego dr Halina Dmochowska Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, zaoczne I stopnia
3973. Przygotowanie do nauki czytania i pisania dziecka w wieku przedszkolnym dr Halina Dmochowska Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, zaoczne I stopnia
3974. Historia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu w latach 1999-2010 prof. dr hab. Bolesław Potyrała Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, zaoczne II stopnia
3975. Uwarunkowania i następstwa alkoholizmu z perspektywy osoby uzależnionej - studium przypadku. dr Violetta Będkowska-Heine Pedagogika - zaoczne I stopnia
3976. Zarządzanie czasem wolnym dziecka w młodszym wieku szkolnym -projekt edukacyjny dla rodziców dr Anna Mitręga Pedagogika - zaoczne I stopnia
3977. Uzależnienie od środków psychoaktywnych-studium przypadku dr Violetta Będkowska-Heine Pedagogika - zaoczne I stopnia
3978. Przygotowanie do życia skazanych po odbyciu kary pozbawienia wolności na przykładzie Zakładu Karnego w Wołowie. dr Barbara Jezierska-Jacobson Pedagogika - zaoczne I stopnia
3979. Wykorzystanie origami w pracy z dziećmi w III klasie szkoły podstawowej dr Teresa Neckar-Ilnicka Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, stacjonarne I stopnia
3980. Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy sposób na podstawie działań artystycznych na przykładzie pracy z dziećmi 5-6 letnimi i uczniami klasy III dr Teresa Neckar-Ilnicka Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, stacjonarne I stopnia
3981. Zajęcia teatralne z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym na przykładzie projektu działań edukacyjnych dr Teresa Neckar-Ilnicka Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, stacjonarne I stopnia
3982. Profilaktyka stresu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, z elementami muzykoterapii dr Arkadiusz Urbanek Pedagogika - stacjonarne I stopnia
3983. Edukacja zdrowotna w przedszkolu na przykładzie pracy z grupą dzieci 4 - letnich dr Teresa Neckar-Ilnicka Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, stacjonarne I stopnia
3984. Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci klas I-III szkoły podstawowej. dr Renata Bibik Pedagogika - zaoczne I stopnia
3985. Wykorzystanie metod twórczych w pracy z dziećmi 4-letnimi w przedszkolu na przykładzie zabaw muzyczno - ruchowych dr Teresa Neckar-Ilnicka Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, stacjonarne I stopnia
3986. PRACA JAKO WARTOŚĆ DLA WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA dr Hanna Jastrzębska Pedagogika - stacjonarne I stopnia
3987. Zagrożenie narkomanią w klasie szkolnej -diagnoza i projekt działań profilaktycznych .Na przykładzie dwóch klas szkoły ponadgimnazjalnej. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika - zaoczne I stopnia
3988. Wspomaganie procesu adaptacji społecznej siedmiolatków do grupy rówieśniczej w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej. dr Renata Bibik Pedagogika - zaoczne I stopnia
3989. Zagrożenie narkomanią w klasie szkolnej -diagnoza i projekt badań profilaktycznych /na przykładzie klasy liceum ogólnokształcacego we Wrtocławiu/ dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika - zaoczne I stopnia
3990. Zagrożenie narkomanią w klasie szkolnej -diagnoza i program przeciwdziałania w klasach ponadgimnazjalnych dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika - zaoczne I stopnia