wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
3961. Wykorzystanie metod twórczych w pracy z dziećmi 4-letnimi w przedszkolu na przykładzie zabaw muzyczno - ruchowych dr Teresa Neckar-Ilnicka Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, stacjonarne I stopnia
3962. PRACA JAKO WARTOŚĆ DLA WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA dr Hanna Jastrzębska Pedagogika - stacjonarne I stopnia
3963. Zagrożenie narkomanią w klasie szkolnej -diagnoza i projekt działań profilaktycznych .Na przykładzie dwóch klas szkoły ponadgimnazjalnej. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika - zaoczne I stopnia
3964. Wspomaganie procesu adaptacji społecznej siedmiolatków do grupy rówieśniczej w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej. dr Renata Bibik Pedagogika - zaoczne I stopnia
3965. Zagrożenie narkomanią w klasie szkolnej -diagnoza i projekt badań profilaktycznych /na przykładzie klasy liceum ogólnokształcacego we Wrtocławiu/ dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika - zaoczne I stopnia
3966. Zagrożenie narkomanią w klasie szkolnej -diagnoza i program przeciwdziałania w klasach ponadgimnazjalnych dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika - zaoczne I stopnia
3967. Zagrożenie narkomanią -diagnoza i program profilaktyczny na przykładzie wybranej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika - zaoczne I stopnia
3968. WSPOMAGANIE RODZINY Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM W AKTYWNYM WYKORZYSTANIU CZASU WOLNEGO dr Hanna Jastrzębska Pedagogika - stacjonarne I stopnia
3969. Zagrożenie narkomania -diagnoza i program profilaktyczny /dla wybranej klasy szkoły ponadgimnzjalnej/ dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika - zaoczne I stopnia
3970. Zagrożenie narkomania -diagnoza i program profilaktyczny /na przykładzie wybranej klsay szkoły ponadgimanzjalnej/ dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika - zaoczne I stopnia
3971. Zagrożenie narkomania -diagnoza i program profilaktyczny /na przykładzie wybranej klasy pondagimnazjalnej/ dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika - zaoczne I stopnia
3972. Zagrożenie narkomania -diagnoza i program profilaktyczny /na przykładzie wybranej klasy ponadgimnazjalnerj/ dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika - zaoczne I stopnia
3973. Trening umiejętności autoprezentacji w procesie przygotowania do egzaminu maturalnego dr Arkadiusz Urbanek Pedagogika - stacjonarne I stopnia
3974. Wizerunek kobiety w PRL prezentowany w " Gazecie lubuskiej " z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet (1975 - 1989 ). dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, zaoczne II stopnia
3975. Zjawisko agresji, przemocy rówieśniczej i "fali szkolnej" wśród gimnazjalistów jako problem współczesnej szkoły dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika - stacjonarne I stopnia
3976. Rola rodziny w procesie kształtowania umiejętności rozwiązywania konfliktów dr Arkadiusz Urbanek Pedagogika - stacjonarne I stopnia
3977. Środowisko rodzinne i internatu a ich wpływ na kształtowanie sie osobowosci dzieci niesłyszacych. prof. dr hab. Bolesław Potyrała Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, zaoczne II stopnia
3978. Kształtowanie sposobów wyrażania emocji przez dzieci w okresie średniego dzieciństwa, przebywających w placówkach wychowawczych dr Arkadiusz Urbanek Pedagogika - stacjonarne I stopnia
3979. METODA MONTESSORI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ-ROLA NAUCZYCIELA I OTOCZENIA W PRAWIDŁOWYM USAMODZIELNIANIU DZIECKA. dr Halina Dmochowska Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, zaoczne I stopnia
3980. Stymulowanie procesu twórczego myślenia wśród szóstoklasistów dr Arkadiusz Urbanek Pedagogika - stacjonarne I stopnia
3981. Zjawisko przestępczości narkotykowej na terenie powiatu oleśnickiego w latach 2005-2010 r dr Barbara Jezierska-Jacobson Pedagogika - zaoczne I stopnia
3982. Rozwijanie poczucia własnej wartosci u dzieci w wieku 10 - 11 lat z wykorzystaniem zajęć w szkole dr Arkadiusz Urbanek Pedagogika - stacjonarne I stopnia
3983. Stymulowanie rozwoju mowy u dzieci w wieku szkolnym z wadami wymowy na przykładzie szkoły podstawowej nr 6 w Brzegu Dolnym. dr Renata Bibik Pedagogika - zaoczne I stopnia
3984. EDUKACJA REGIONALNA NA I ETAPIE KSZTAŁCENIA NA PRZYKŁADZIE PRACY Z UCZNIAMI KL. III. dr Teresa Neckar-Ilnicka Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, stacjonarne I stopnia
3985. Zagrożenie narkomanią w klasie szkolnej -diagnoza i projekt działań profilaktycznych na przykładzie drugiej i trzeciej kalsy technikum. dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika - zaoczne I stopnia
3986. Uwrażliwianie dzieci w wieku przedszkolnym na różnorodność biologiczną środowiska na przykładzie projektu działań edukacyjnych dr Joanna Malinowska Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, stacjonarne I stopnia
3987. Wykorzystanie dramy w procesie socjalizacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym na przykładzie projektu działań edukacyjnych dr Joanna Malinowska Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, stacjonarne I stopnia
3988. Wykorzystanie bajki w profilaktyce agresji dzieci w wieku wczesnoszkolnym na przykładzie działań edukacyjnych w klasie III. dr Joanna Malinowska Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, stacjonarne I stopnia
3989. Wstępna orientacja zawodowa uczniów klasy III na przykładzie projektu działan edukacyjnych. dr Joanna Malinowska Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, stacjonarne I stopnia
3990. Zagrożenie narkomania -diagnoza i projekt działań profilaktycznych.Na podstawie wybranych klas Liceum Ogólnokształcągo im.Marii Skłodowskiej-Curie w Bogatyni dr Piotr Kwiatkowski Pedagogika - zaoczne I stopnia