Studenckie Koło Naukowe Pedagogów „Didaskalia”

Działalność koła wyraża się w twórczej inicjatywie, swobodnej wymianie poglądów filozoficznych i naukowych oraz popularyzacji indywidualnych osiągnięć członków koła.