Ogłoszenia

Wykład odbędzie się 19.11.2018 godz. 13.00 w sali nr 21 Wykład i planowaną dyskusję prowadzi prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Żukiewicz z Uniwersytetu Opolskiego (absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2000)


09.11.2018

Pierwsza edycja ankiet ewaluacyjnych obejmująca cały cykl kształcenia kandydatów przyjętych na studia w roku akademickim 2018/19


W dniu 10.11.br sekretariat będzie nieczynny


Ważna informacja dot. zmian organizacyjnych.


konsultacje Dyrektora Instytutu Pedagogiki w dniu 30.10.2018


wyniki podziału na przedmioty fakultatywne


wyniki podziału na przedmioty fakultatywne


01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.


31 października - 30 listopada