PSYCHOLOGIA SPORTU

wyjątkowy kurs dokształcający

dla STUDENTÓW PSYCHOLOGII UWr

 

Z przyjemnością informujemy, że z początkiem czerwca br. rozpoczynamy ELEKTRONICZNĄ REKRUTACJĘ na pierwszy, nieodpłatny, 40-godzinny KURS DOKSZTAŁCAJĄCY dla STUDENTÓW PSYCHOLOGII UWr lat 1-4 (obu trybów studiów), który zostanie uruchomiony w naszym Instytucie tuż po wakacjach.

TEMATYKA KURSU dotyczyć będzie PSYCHOLOGII SPORTU. Uczestnicy kursu zapoznają się z problematyką diagnozowania i rozwijania kompetencji psychologicznych zawodników. Dowiedzą się więcej o uwarunkowaniach treningowych i startowych, stresie w sporcie, systemach motywacyjnych oraz elementach treningów związanych z regulacją pobudzenia.

CAŁODNIOWE ZAJĘCIA odbywać się będą w IPs W TERMINACH: 19-20.10; 26-27.10; 16.11 (soboty i niedziele).

Studenci będą mieli okazję spędzić cały dzień zajęciowy z każdym z zaproszonych do nas gości, zdobywając zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności. KADRĘ WYKŁADOWCÓW stanowić będą specjaliści – wybitni psychologowie sportu  - na co dzień pracujący z polskimi kadrami sportowymi (zarówno w dyscyplinach indywidualnych jak i zespołowych), a wśród nich:

 

mgr BEATA MIEŃKOWSKA

psycholog sportu Klasy Mistrzowskiej PTP i superwizor Klasy Mistrzowskiej PTP. W swojej aktywności zawodowej i społecznej wyszkoliła wielu psychologów sportu młodego pokolenia. Posiada doświadczenie z wieloletniej współpracy ze związkami sportowymi m.in. Polskim Związkiem Łuczniczym, Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, Polskim Związkiem Pływackim. Nominowana trzykrotnie na Igrzyska Olimpijskie. W swojej karierze sportowej była w składzie kadry narodowej w siatkówce. Współpracuje z uczelniami wyższymi.

dr MARCIN KOCHANOWSKI

psycholog sportu PTP. Psycholog PKOl. Wiceprzewodniczący Sekcji Psychologii Sportu PTP.  Nauczyciel akademicki i praktyk psychologii sportu. Współpracuje z kadrami narodowymi. Uczestniczył w Mistrzostwach Świata i Europy, a także Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie. Współpracuje z uczelniami wyższymi.

dr ADRIANNA ZAGÓRSKA-PACHUCKA

psycholog sportu PTP. Współpracuje z Akademią Piłkarską Legii Warszawa oraz Polskim Związkiem Pięcioboju Nowoczesnego. Od 2008 roku nominowana na Psychologa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, certyfikowany członek sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autorka wielu publikacji naukowych dotyczących poczucia własnej skuteczności, radzenia sobie ze stresem, zachowań zdrowotnych. Współpracuje z uczelniami wyższymi.

dr ALEKSANDRA CHYBICKA-MYSZKA

psycholog sportu. Współpracuje z trenerami i prowadzi zawodników wielu dyscyplin sportowych (m.in. jeździectwo, karate, boks, piłka nożna, judo, taniec towarzyski, szermierka, koszykówka, siatkówka, lotnictwo, biegi długodystansowe, triatlon). Pracuje w kontrakcie indywidualnym z młodzieżą i dorosłymi, oraz współpracuje z rodzicami wychowującymi małego sportowca (7-15 lat). Współpracuje z uczelniami wyższymi.

mgr MARCIN KWIATKOWSKI

psycholog sportu PTP, psycholog PKOl. Współpracuje ze sportowcami w zakresie treningu mentalnego w różnych dyscyplinach (min. gry zespołowe, sporty walki, lekkoatletyka, tenis, szermierka, pływanie, sporty motorowe). Współpracował z polskimi olimpijczykami w zakresie diagnozy i treningu psychologicznego. Przygotowywał zawodników do Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Prowadzi badania związane z uzdolnieniami psychomotorycznymi. Opracował normy klasyfikacyjne czasów reakcji dla grupy sportowców (za co uzyskał nagrodę roku „Sportu Wyczynowego”). Współpracuje z uczelniami wyższymi.

 

Aplikacje na kurs zawierające:

  • DANE OSOBOWE,
  • LIST MOTYWACYJNY uzasadniający chęć uczestniczenia w kursie (uwzględniający np. zainteresowania kandydata sportem lub/i czynne zaangażowanie w wybraną dyscyplinę sportu),
  • ŚREDNIĄ OCEN z przebiegu studiów,
  • DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA we wszystkich zaplanowanych w ramach kursu zajęciach

będzie można nadsyłać w dniach 03-17.06 przez FORMULARZ dostępny na stronie internetowej http://bit.ly/psychologia-sportu-ipsuwr (aktywny od 3 czerwca)

Spośród nadesłanych aplikacji wybranych zostanie 20-TU UCZESTNIKÓW KURSU. Decyzje o kwalifikacji zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu do dn. 25.06.

Uczestnictwo w kursie zostanie potwierdzone właściwym ZAŚWIADCZENIEM.