Prof. Maciej Karwowski w IPs

dr hab. prof. UWr Maciej Karwowski, kierownik Zakładu Psychologii Twórczości w Instytucie Psychologii UWr, opowiada o swojej pracy, badaniach nad twórczością i kreatywnością.