dr Magdalena Ślazyk-Sobol w IPs

dr Magdalena Ślazyk-Sobol pełni wiele ról w naszym Instytucie. Jest adiunktem w Zakładzie Psychologii Zarządzania IPs, kierowniczką Studiów Podyplomowych z Psychologii Zarządzania a także kieruje otwartą niedawno studencką Pracownią Human Resources. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w biznesie, które wykorzystuje we wszystkich obszarach swoich zainteresowań.