prof. Małgorzata Sobol-Kwapińska w IPs

dr hab. prof. UWr Małgorzata Sobol-Kwapińska kieruje w Instytucie Psychologii UWr Zakładem Psychologii Osobowości. Opowiada nam o swoich badaniach nad czasem i prowadzonych zajęciach.