Newsy

W czwartek 7 czerwca na dziedzińcu przy ul. Dawida 1 odbył się pierwszy w historii Instytutu Psychologii Psychogrill czyli wiosenna impreza integracyjna dla naszej kadry i studentów. Jego pomysłodawcą był dr Piotr Styrkowiec, który jednocześnie czuwał nad organizacją i całością przebiegu imprezy.


Instytut Psychologii stał się w tym roku jednym z oficjalnych miejsc zbiórki w ogólnopolskiej akcji zbierania książek do bibliotek szpitalnych "Zaczytani". W naszym Instytucie akcja zainicjowana została przez Pracownię dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców, prowadzoną pod okiem dr Doroty Chmielewskiej - Łuczak, która przez dwa tygodnie między 27 kwietnia a 20 maja zebrała dwa ogromne pudła książek dla dorosłych, młodzieży i najmłodszych czytelników. Książki zostały posegregowane i przewiezione do docelowych placówek. W imieniu Pracowni serdecznie dziękujemy wszystkim, studentom i kadrze, którzy oddali swoje książki!


W poniedziałek 4 czerwca w Instytucie Psychologii odbyło się otwarte spotkanie z psychoterapeutkami na temat psychologii ciała i cielesności, które w szczegółach przebiegało pod hasłem "Ucieleśniony terapeuta czyli o świadomości ciała w psychoterapii". W czasie spotkania można było dowiedzieć się czym jest doświadczenie cielesne terapeuty, jakie funkcje pełni oraz w jaki sposób może stanowić ważne narzędzie w pracy terapeutycznej, a zapraszały na nie dr Marta Kochan-Wójcik oraz dr Bianka Lewandowska z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia.


28 maja mieliśmy zaszczyt gościć w Instytucie Psychologii światowej sławy psychologa, legendę współczesnej psychologii społecznej - Profesora Philipa Zimbardo. Profesor zgodził się nas odwiedzić pomimo wielu innych zobowiązań, napiętego terminarza spotkań oraz sędziwego już wieku. Z uwagi na to ostatnie, spotkanie przebiegało w formule niewykładowej, a zebrana w Auli naszego Instytutu publiczność oraz goście mieli okazję zobaczyć nie tylko samego Profesora, ale też kilka nietypowych atrakcji, które na jego cześć przygotowali nasi studenci i doktoranci.


01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.


W czwartek 24 maja w naszym Instytucie miały miejsce niecodzienne warsztaty, podczas których można było poznać zastosowania rzeczywistości wirtualnej (VR) w praktyce psychologicznej, a także doświadczyć działania aplikacji z nią związanych. Dzień Wirtualnej Rzeczywistości stał się okazją do przyjrzenia się, jak popularna dziś technologia może wspierać takie obszary jak edukacja, praca z osobami starszymi i terapia bólu.


19 i 20 maja w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu odbyła się kolejna już edycja Dni Psychologii, cyklicznego wydarzenia organizowanego z ogromnym powodzeniem przez nasze studentki i studentów zrzeszonych we wrocławskim oddziale Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii. Tegoroczne wykłady i warsztaty odbywały się pod hasłem "Unde malum? Skąd zło?" i dotyczyły szeroko rozumianej problematyki zła, osobowościowych wyznaczników skłonności do jego wyrządzania, źródeł ludzkiej agresji, związków przekonań społecznych z wrogością i krzywdzeniem innych, a także jego aspektów prawnych, profilowania przestępców, specyfiki przesłuchań sądowych i wielu innych zagadnień oscylujących wokół psychologii sądowej, psychopatologii i prawa. Wydarzenie miało na celu popularyzowanie wiedzy psychologicznej, w szczególności wśród osób nie mających z nią styczności na co dzień.