Pracownia Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego w IPs UWr

W Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego działają trzy zespoły studentów IV i V roku psychologii, kształcących się w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i zdobywających wykształcenie kliniczne. Prowadzą oni nieodpłatne konsultacje psychologiczne dla młodzieży i osób dorosłych przeżywających trudne momenty życiowe. Realizują także warsztaty psychoedukacyjne.