wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. dr inż. Sapeta-Rączka Anna Instytut Psychologii
2. dr hab. prof. UWr Borecka-Biernat Danuta Instytut Psychologii
3. dr hab. prof. UWr Brytek-Matera Anna Instytut Psychologii
4. dr hab. prof. UWr Karwowski Maciej Instytut Psychologii
5. dr hab. prof. UWr Lachowicz-Tabaczek Kinga Instytut Psychologii
6. dr hab. prof. UWr Oleszkowicz Anna Instytut Psychologii
7. dr hab. prof. UWr Senejko Alicja Instytut Psychologii
8. dr hab. prof. UWr Sobol-Kwapińska Małgorzata Instytut Psychologii
9. dr hab. prof. UWr Sorokowski Piotr Instytut Psychologii
10. dr hab. Poprawa Ryszard Instytut Psychologii
11. dr hab. Sorokowska Agnieszka Instytut Psychologii
12. dr Bartosz Bogna Instytut Psychologii
13. dr Bąk Olga Instytut Psychologii
14. dr Bąk Olga Instytut Psychologii
15. dr Biała Maja Instytut Psychologii
16. dr Biała Maja Instytut Psychologii
17. dr Białek Michał Instytut Psychologii
18. dr Błoch Bogusława Instytut Psychologii
19. dr Błoch Bogusława Instytut Psychologii
20. dr Chmielewska-Łuczak Dorota Instytut Psychologii
21. dr Chmielewska-Łuczak Dorota Instytut Psychologii
22. dr Czapiga Alina Instytut Psychologii
23. dr Czapiga Alina Instytut Psychologii
24. dr Czepczor-Bernat Kamila Instytut Psychologii
25. dr Czub Marcin Instytut Psychologii
26. dr Dębek Michał Instytut Psychologii
27. dr Dębska Urszula Instytut Psychologii
28. dr Durniat Katarzyna Instytut Psychologii
29. dr Frąckowiak Tomasz Instytut Psychologii
30. dr Gocman Małgorzata Instytut Psychologii