wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. mgr Bal-Olszewska Izabela Instytut Psychologii
2. dr Bartosz Bogna Instytut Psychologii
3. dr Bąk Olga Instytut Psychologii
4. dr Błoch Bogusława Instytut Psychologii
5. dr hab. prof. nadzw. UWr Borecka-Biernat Danuta Instytut Psychologii
6. mgr Chatzipentidis Kiriakos Instytut Psychologii
7. dr Chmielewska-Łuczak Dorota Instytut Psychologii
8. mgr Cieślik Anna Instytut Psychologii
9. dr Czapiga Alina Instytut Psychologii
10. dr Czernianin Wiktor Instytut Psychologii
11. dr Czub Marcin Instytut Psychologii
12. dr Dębek Michał Instytut Psychologii
13. dr Dębska Urszula Instytut Psychologii
14. dr hab. prof. nadzw. UWr Dolińska-Zygmunt Grażyna Instytut Psychologii
15. dr Durniat Katarzyna Instytut Psychologii
16. dr Frąckowiak Tomasz Instytut Psychologii
17. inż. Garncarek Zofia Instytut Psychologii
18. mgr Groyecka Agata Instytut Psychologii
19. dr hab. prof. nadzw. UWr Janda-Dębek Bożena Instytut Psychologii
20. dr Jarosiewicz Henryk Instytut Psychologii
21. mgr Jasiński Arkadiusz Instytut Psychologii
22. mgr Johnson Marlena Instytut Psychologii
23. dr Kanafa-Chmielewska Dorota Instytut Psychologii
24. dr Kapała Magdalena Instytut Psychologii
25. dr hab. prof. UWr Karwowski Maciej Instytut Psychologii
26. dr Keplinger Alicja Instytut Psychologii
27. dr Klebaniuk Jarosław Instytut Psychologii
28. dr Kochan-Wójcik Marta Instytut Psychologii
29. dr Koczanowicz-Dehnel Iwona Instytut Psychologii
30. dr Kowal Jolanta Instytut Psychologii