wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. dr hab. prof. UWr Borecka-Biernat Danuta Instytut Psychologii
2. dr hab. prof. UWr Brytek-Matera Anna Instytut Psychologii
3. dr hab. prof. UWr Karwowski Maciej Instytut Psychologii
4. dr hab. prof. UWr Lachowicz-Tabaczek Kinga Instytut Psychologii
5. dr hab. prof. UWr Oleszkowicz Anna Instytut Psychologii
6. dr hab. prof. UWr Senejko Alicja Instytut Psychologii
7. dr hab. prof. UWr Sobol-Kwapińska Małgorzata Instytut Psychologii
8. dr hab. prof. UWr Sorokowski Piotr Instytut Psychologii
9. dr hab. prof. UWr Sorokowski Piotr Instytut Psychologii
10. dr hab. Białek Michał Instytut Psychologii
11. dr hab. Poprawa Ryszard Instytut Psychologii
12. dr hab. Sorokowska Agnieszka Instytut Psychologii
13. dr hab. Sorokowska Agnieszka Instytut Psychologii
14. dr Bartosz Bogna Instytut Psychologii
15. dr Bąk Olga Instytut Psychologii
16. dr Bąk Olga Instytut Psychologii
17. dr Biała Maja Instytut Psychologii
18. dr Biała Maja Instytut Psychologii
19. dr Błoch Bogusława Instytut Psychologii
20. dr Błoch Bogusława Instytut Psychologii
21. dr Chmielewska-Łuczak Dorota Instytut Psychologii
22. dr Chmielewska-Łuczak Dorota Instytut Psychologii
23. dr Czapiga Alina Instytut Psychologii
24. dr Czapiga Alina Instytut Psychologii
25. dr Czepczor-Bernat Kamila Instytut Psychologii
26. dr Czub Marcin Instytut Psychologii
27. dr Dębska Urszula Instytut Psychologii
28. dr Durniat Katarzyna Instytut Psychologii
29. dr Frąckowiak Tomasz Instytut Psychologii
30. dr Gocman Małgorzata Instytut Psychologii