wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. dr hab. prof. UWr Borecka-Biernat Danuta Instytut Psychologii
2. dr hab. prof. UWr Brytek-Matera Anna Instytut Psychologii
3. dr hab. prof. UWr Karwowski Maciej Instytut Psychologii
4. dr hab. prof. UWr Lachowicz-Tabaczek Kinga Instytut Psychologii
5. dr hab. prof. UWr Oleszkowicz Anna Instytut Psychologii
6. dr hab. prof. UWr Senejko Alicja Instytut Psychologii
7. dr hab. prof. UWr Sobol-Kwapińska Małgorzata Instytut Psychologii
8. dr hab. prof. UWr Sorokowski Piotr Instytut Psychologii
9. dr hab. Poprawa Ryszard Instytut Psychologii
10. dr Bartosz Bogna Instytut Psychologii
11. dr Bąk Olga Instytut Psychologii
12. dr Biała Maja Instytut Psychologii
13. dr Białek Michał Instytut Psychologii
14. dr Błoch Bogusława Instytut Psychologii
15. dr Chmielewska-Łuczak Dorota Instytut Psychologii
16. dr Czapiga Alina Instytut Psychologii
17. dr Czepczor-Bernat Kamila Instytut Psychologii
18. dr Czub Marcin Instytut Psychologii
19. dr Dębska Urszula Instytut Psychologii
20. dr Durniat Katarzyna Instytut Psychologii
21. dr Frąckowiak Tomasz Instytut Psychologii
22. dr Gocman Małgorzata Instytut Psychologii
23. dr Jarosiewicz Henryk Instytut Psychologii
24. dr Juszkiewicz Anna Instytut Psychologii
25. dr Kanafa-Chmielewska Dorota Instytut Psychologii
26. dr Kapała Magdalena Instytut Psychologii
27. dr Keplinger Alicja Instytut Psychologii
28. dr Klebaniuk Jarosław Instytut Psychologii
29. dr Kochan-Wójcik Marta Instytut Psychologii
30. dr Koczanowicz-Dehnel Iwona Instytut Psychologii