wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
31. dr hab. prof. nadzw. UWr Lachowicz-Tabaczek Kinga Instytut Psychologii
32. dr Lebuda Izabela Instytut Psychologii
33. dr Leśniak Marcin Instytut Psychologii
34. dr Lewandowska Bianka Instytut Psychologii
35. dr Łoś Zbigniew Instytut Psychologii
36. dr Madeja-Bień Kamila Instytut Psychologii
37. dr Nomejko Agnieszka Instytut Psychologii
Instytut Pedagogiki
38. mgr Nowicki Przemysław Instytut Psychologii
39. mgr Okręglicka-Forysiak Ewa Instytut Psychologii
40. dr Oleszkiewicz Anna Instytut Psychologii
41. dr hab. prof. nadzw. UWr Oleszkowicz Anna Instytut Psychologii
42. dr Paluszak Anna Instytut Psychologii
43. dr Pisańska Katarzyna Instytut Psychologii
44. dr Piskorz Joanna Instytut Psychologii
45. dr hab. Poprawa Ryszard Instytut Psychologii
46. mgr Rydlewski Jacek Instytut Psychologii
47. dr hab. prof. UWr Senejko Alicja Instytut Psychologii
48. dr Serafińska Katarzyna Instytut Psychologii
49. mgr Słowińska Aleksandra Instytut Psychologii
Instytut Pedagogiki
50. dr hab. prof. UWr Sobol-Kwapińska Małgorzata Instytut Psychologii
51. mgr Sołtys Ewa Instytut Psychologii
52. dr Sorokowska Agnieszka Instytut Psychologii
53. dr hab. prof. UWr Sorokowski Piotr Instytut Psychologii
54. dr Stompór-Świderska Jagoda Instytut Psychologii
55. dr hab. prof. nadzw. UWr Straś-Romanowska Maria Instytut Psychologii
56. dr Styrkowiec Piotr Instytut Psychologii
57. mgr Szemplińska Anna Instytut Psychologii
58. dr Ślazyk-Sobol Magdalena Instytut Psychologii
59. dr Śniecińska Justyna Instytut Psychologii
60. dr Widera-Wysoczańska Agnieszka Instytut Psychologii