wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
31. dr Jarosiewicz Henryk Instytut Psychologii
32. dr Jastrzębska Marta Instytut Psychologii
33. dr Jastrzębska Marta Instytut Psychologii
34. dr Juszkiewicz Anna Instytut Psychologii
35. dr Kanafa-Chmielewska Dorota Instytut Psychologii
36. dr Kapała Magdalena Instytut Psychologii
37. dr Kapała Magdalena Instytut Psychologii
38. dr Keplinger Alicja Instytut Psychologii
39. dr Klebaniuk Jarosław Instytut Psychologii
40. dr Klebaniuk Jarosław Instytut Psychologii
41. dr Kochan-Wójcik Marta Instytut Psychologii
42. dr Koczanowicz-Dehnel Iwona Instytut Psychologii
43. dr Kowal Jolanta Instytut Psychologii
44. dr Lebuda Izabela Instytut Psychologii
45. dr Lewandowska Bianka Instytut Psychologii
46. dr Łoś Zbigniew Instytut Psychologii
47. dr Madeja-Bień Kamila Instytut Psychologii
48. dr Misztela Anna Instytut Psychologii
Instytut Pedagogiki
49. dr Misztela Anna Instytut Psychologii
Instytut Pedagogiki
50. dr Nawrat Magdalena Instytut Psychologii
51. dr Nomejko Agnieszka Instytut Psychologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
52. dr Oleszkiewicz Anna Instytut Psychologii
53. dr Orzechowski Sylwester Instytut Psychologii
54. dr Pisańska Katarzyna Instytut Psychologii
55. dr Piskorz Joanna Instytut Psychologii
56. dr Serafińska Katarzyna Instytut Psychologii
57. dr Serafińska Katarzyna Instytut Psychologii
58. dr Słowińska Aleksandra Instytut Psychologii
Instytut Pedagogiki
59. dr Sorokowska Agnieszka Instytut Psychologii
60. dr Styrkowiec Piotr Instytut Psychologii