wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
61. dr Winiecka Ewelina
62. dr Włodarczyk Małgorzata Instytut Psychologii
63. mgr Żelwetro Agnieszka Instytut Psychologii
64. dr Żurek Alina Instytut Psychologii
65. dr Żurko Magdalena Instytut Psychologii