wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
61. mgr Penza Aleksandra Instytut Psychologii
62. mgr Rydlewski Jacek Instytut Psychologii
63. mgr Szemplińska Anna Instytut Psychologii
64. mgr Szemplińska Anna Instytut Psychologii
65. mgr Szemplińska Anna Instytut Psychologii
66. mgr Żelwetro Agnieszka Instytut Psychologii
67. mgr Żelwetro Agnieszka Instytut Psychologii
68. mgr Żelwetro Agnieszka Instytut Psychologii
69. inż. Garncarek Zofia Instytut Psychologii
70. Frontkiewicz Diana Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Instytut Psychologii
71. Zawadzki Bartosz Instytut Psychologii