wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
61. inż. Garncarek Zofia Instytut Psychologii
62. Frontkiewicz Diana Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Instytut Psychologii
63. Zawadzki Bartosz Instytut Psychologii