wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
61. mgr Cieślik Anna Instytut Psychologii
62. mgr Groyecka Agata Instytut Psychologii
63. mgr Jasiński Arkadiusz Instytut Psychologii
64. mgr Nowicki Przemysław Instytut Psychologii
65. mgr Okręglicka-Forysiak Ewa Instytut Psychologii
66. mgr Penza Aleksandra Instytut Psychologii
67. mgr Penza Aleksandra Instytut Psychologii
68. mgr Rydlewski Jacek Instytut Psychologii
69. mgr Rydlewski Jacek Instytut Psychologii
70. mgr Rydlewski Jacek Instytut Psychologii
71. mgr Szemplińska Anna Instytut Psychologii
72. mgr Szemplińska Anna Instytut Psychologii
73. mgr Szemplińska Anna Instytut Psychologii
74. mgr Szmigielska Agnieszka Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Instytut Psychologii
75. inż. Garncarek Zofia Instytut Psychologii
76. Frontkiewicz Diana Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
77. Froń Kamila Instytut Psychologii
78. Froń Kamila Instytut Psychologii
79. Salamon-Krakowska Katarzyna Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Instytut Psychologii
80. Salamon-Krakowska Katarzyna Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Instytut Psychologii