Pracownia Badań nad Mediami Społecznościowymi

Pracownia Badań nad Mediami Społecznościowymi została założona przez dr Annę Oleszkiewicz. W pracowni prowadzone są badania z zakresu psychologii społecznej i psychologii różnic indywidualnych. Nadrzędnym celem realizowanych projektów jest odniesienie powszechnie obowiązujących teorii psychologicznych do funkcjonowania człowieka w przestrzeni wirtualnej.