Pracownia Metod Badań Psychologicznych

Kierownik: mgr Ewa Okręglicka-Forysiak

e-mail: ewa.okreglicka-forysiak@uwr.edu.pl

tel.: 071  367 20 01 wew. 163

Regulamin Pracowni Metod

CZYTELNIA - ważne artykuły nt stosowania testów 

KATALOG ZASOBÓW PRACOWNI METOD - proszę o sprawdzenie dostępności testów    

 

UWAGA:

WAŻNE - studenci V roku przed zakończeniem studiów mają obowiązek uzyskania na karcie zobowiązań potwierdzenia, że oddali wszystkie testy (trzeba się zgłosić nawet wtedy, kiedy  brak jest pieczątki "wstępnej") . MOŻNA WYSŁAĆ SKAN KARTY  

Pozdrawiam

Ewa Okręglicka-Forysiak

 

Do 14.07.2020r. PM będzie czynna  

(od 10.07 do 15.08.2020 jestem na urlopie)        

 

Dzień tygodnia

Podpisywanie kart obiegowych

 

 

PONIEDZIAŁEK

11.00 - 12.30

 

 

WTOREK

14.00 - 16.00

 

 

ŚRODA

--------

 

 

CZWARTEK

11.00 - 14.30

 

 

PIĄTEK

--------

 

 

 

 

 

 

 

Możliwe umówienie się na konsultacje merytoryczne w innych terminach

(e-mail ewa.okreglicka-forysiak@uwr.edu.pl)

 

DŁUŻNICY PRACOWNI METOD

Wypożyczone metody można oddawać na portierni (z nazwiskiem i nr indeksu) w godz. 7.00 - 21.00

UWAGA: osoby, które nie oddały metod w ub. semestrze i w latach poprzednich,

nie będą mogły wypożyczać następnych testów.  

 

DLA PRACOWNIKÓW Zgłaszanie zapotrzebowania na arkusze testowe niezbędne do zajęć i projektów badawczych