Informacje

 

Plakat konkurs 2022

Zapraszamy do udziału

w VI edycji

Konkursu Wiedzy Psychologicznej

organizowanego przez

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 

Zapraszamy uczniów szkół średnich do  pogłębienia wiedzy z zakresu psychologii funkcjonowania człowieka i jego relacji ze środowiskiem. Udział w konkursie będzie niezapomnianą przygodą, dzięki której poszukiwać będziecie odpowiedzi na ważne dla psychologów pytania o wpływ różnorodnych sytuacji społecznych na ludzkie zachowanie.

Aby wystartować w konkursie potrzebnych jest tylko pięć kroków.

Krok pierwszy – zgłaszacie się w swojej szkole do wybranego nauczyciela, pedagoga lub psychologa szkolnego, który jako Wasz opiekun pomoże w przygotowaniu się do konkursu.

 

Krok drugi - zapoznajecie się szczegółowo z treścią poniższych pozycji książkowych:

I Buss, D. (1996). Ewolucja pożądania. Strategie doboru seksualnego ludzi. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Rozdział 2. Czego chcą kobiety (s. 34-66)

Rozdział 3. Mężczyźni chcą czegoś innego (s. 67-92)

Rozdział 6. Pozostawanie razem (s. 150-169)

Rozdział 8. Zerwanie (s. 199-215)

Rozdział 9. Zmiany z upływem czasu (s. 216-244)

Rozdział 10. Harmonia między kobietą a mężczyzną (s. 245-262)

 

II  Mandal, E. (red.). (2017). Kobiety, mężczyźni i bliskie związki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mandal, E. i Moroń Marcin (2017). Wyrwać się ze złotej (?) klatki... Strategie opierania się przez kobiety strategiom utrzymywania ich przy sobie przez mężczyzn (s. 32-75).

Mandal, E. i Sitko-Dominik (2017). Taktyki wywierania wpływu w bliskich związkach stosowane przez kobiety w okresach wczesnej i środkowej dorosłości (s.95-110).

Mandal, E. (2017). Poświęcenie w bliskich związkach kobiet i mężczyzn (s. 111-144).

Kocur, D. (2017). Motywacje do podejmowania aktywności seksualnej a wiek, płeć i rodzaj bliskiego związku (s. 169-186).

Ochnik, D. (2017). Seksualność kobiet i mężczyzn singli (s. 187-203).

Jakubowski, T. (2017). Kobiety i mężczyźni nieheteroseksualni i transpłciowi - stres mniejszościowy i dyskryminacja społeczna (s. 204-225).

 

III. Wojciszke, B. (2018). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Rozdział 20. Kobiety i mężczyźni (s. 502-528)

 

Krok trzeci – opiekunowie z ramienia szkoły zgłaszają uczniów poprzez formularz konkursowy na stronie internetowej: www.psychologia.uni.wroc.pl/konkurs do dnia 25.11.2022 r.

 

Krok czwarty –w dniu 03.12.2022 o godzinie 10.00, wszyscy uczestnicy zgłoszeni na konkurs otrzymają maila od Organizatora z linkiem programu MS Teams przekierowującym do testu wiedzy, składającym się z pytań zamkniętych, weryfikujących wiedzę z zakresu wskazanych lektur, a Komisja Konkursowa dokonuje oceny testów i wyłania zwycięzców.

 

Krok piąty – my trzymamy za Was kciuki, a Wy cieszycie się z wygranej!

 

Zapraszamy! Skosztuj, jak smakuje prawdziwa psychologia…

 

Osoba do kontaktu – dr Kamila Madeja-Bień kamila.madeja-bien@uwr.edu.pl

Regulamin Konkursu Wiedzy Psychologicznej