Praktyki i staże

Przedszkole terapeutyczne dla dzieci z diagnozą autyzmu i zespołu Aspergera prowadzi nabór na  staż psychologiczny i pedagogiczny, przygotowujący do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Staż przeznaczony jest dla studentów i absolwentów psychologii, pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, oraz logopedii. Podczas stażu zapewniamy szkolenie teoretyczne oraz praktyczne. Osoby zainteresowane  stażem prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@centrum-terapii.pl. 

 

Nasz Absolwent a obecnie Doktorant Uniwersytetu Southampton poszukuje stażysty. Jedno miejsce stażowe podczas wakacji, od końca czerwca do połowy września w ramach programu Erasmus Practice.