PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA

W ramach tej specjalności pogłębisz wiedzę zarówno z zakresu psychopatologii jak i psychologii pozytywnej oraz zdrowia. Rozszerzysz kompetencje diagnostyczne, poznasz podstawy udzielania pomocy psychologicznejpsychoprofilaktyki,prowadzenia konsultacji i psychoterapii w różnych ujęciach.
Takie przygotowanie jest doskonałym wstępem do zawodu diagnosty, psychoterapeuty czy psychologa klinicznego znajdujących zatrudnienie w służbie zdrowia, poradniach diagnostycznych, ośrodkach i praktyce psychoterapeutycznej.