PSYCHOLOGIA KLINICZNO-WYCHOWAWCZA DZIECI I MŁODZIEŻY

Kształcąc się w tym zakresie rozszerzysz wiedzę z zakresu normy i psychopatologii rozwoju, diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży z zaburzeniami oraz diagnozy trudności wychowawczych i trudności w nauce na tle uwarunkowań środowiskowych. Dowiesz się na czym polega psychoprofilaktyka, wczesna interwencja kryzysowa, nauczysz się również jak zapobiegać,rozwiązywać i mediować w sytuacjach konfliktowych, przeciwdziałać przemocy czy uzależnieniom u dzieci i młodzieży.

Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystasz w pracy w systemie oświaty, placówkach wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach diagnostycznych i zajmujących się wczesną interwencją.