PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Wybierając tę specjalność  otrzymasz wiedzę z zakresu psychologii procesów i zjawisk grupowych, psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa zawodowego oraz rekrutacji, szkolenia i oceny pracowników. Dowiesz się na czym polega zarządzanie, kierowanie oraz przywództwo. Nauczysz się podstaw pracy z grupą i kierowania zespołem.

Kończąc specjalność będziesz przygotowany do podjęcia pracy w różnych organizacjach: przedsiębiorstwach, firmach; służbach mundurowych i cywilnych w zakresie doradztwa w organizacji pracy, rekrutacji, dokonywaniu diagnozy potrzeb szkoleniowych i prowadzenia szkoleń pracowniczych czy przygotowaniu stanowisk ze względu na uwarunkowania i możliwości psychiczne człowieka.