Dziekanat

ul.Szewska 48, 50-139 Wrocław


Kierownik Dziekanatu, tel: 71 3432 855
mgr Bronisława Gelles


Dziekanat Studiów Stacjonarnych, tel: 71 3752 223, 71 3752 736, 71 3752 993

Godziny przyjęć studentów:

poniedziałek:

11:00-14.30

wtorek:

11:00-15.30

czwartek, piątek:

9:00-12.30

mgr Katarzyna Turlej
rekrutacja, dyplomy
mgr Aleksandra Kuryłek
psychologia, archeologia, MOST
mgr Danuta Malicka
historia sztuki, kulturoznawstwo, muzykologia
Elżbieta Skraburska
pedagogika 3-letnia, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
mgr Ewa Stępień
historia, historia w przestrzeni publicznej
mgr Iwona Wenda-Zając
pedagogika 2-letnia, Erasmus, Cultural Communication, European Cultures


Dziekanat Studiów Niestacjonarnych, tel: 71 3752 274

Godziny przyjęć studentów:

poniedziałek:

11:00-14.30

wtorek:

11:00-15.30

czwartek, piątek:

9:00-12.30

mgr Danuta Grychowska
psychologia, historia sztuki, pedagogika specjalna stacjonarna i niestacjonarna
mgr Katarzyna Kopka
rekrutacja, dyplomy, pedagogika 3-letnia, dziedzictwo kultury materialnej studia stacjonarne, militarioznawstwo studia stacjonarne
Wioletta Milczarek
kulturoznawstwo, pedagogika 2-letnia, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, etnologia stacjonarna
Artur Boba


Dziekanat Studiów Doktoranckich, tel: 71 3752 557  

Godziny przyjęć studentów:

poniedziałek:

11:00-14.30

wtorek:

11:00-15.30

czwartek, piątek:

9:00-12.30

mgr Małgorzata Wicik


Dziekanat Spraw Socjalnych, tel: 71 3752 974 

Godziny przyjęć studentów:

poniedziałek:

11:00-14.30

wtorek:

11:00-15.30

czwartek, piątek:

9:00-12.30

mgr Anna Michalska
studia niestacjonarne
mgr inż. Agata Tomaszewska
studia stacjonarne


Sekcja finansowa, tel: 71 3752 831

mgr Magdalena Korzystka-Muskała
mgr Oskar Skubisz
mgr Dariusz Nowak


Informatycy: tel: 71 3752 992

Damian Grzegorczyk
Maciej Kryś