Informacje dla studentów 4. roku

Fundacja Wspierania i Rozwoju Kreatywności, w związku z organizacją XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności Destination Imagination, poszukuje osób chętnych do pomocy przy opiece nad grupami międzynarodowymi, przyjeżdżającymi do Wrocławia w dniach 8 - 14 marca 2018 roku.