Studia wieczorowe

KANDYDACI Z NOWĄ I STARĄ MATURĄ

Aby zostać przyjętym na studia niestacjonarne (wieczorowe) z psychologii wystarczy złożyć komplet wymaganych dokumentów.

KANDYDACI Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ

Postępowanie rekrutacyjne na studia wieczorowe dla kandydatów z maturą zagraniczną odbędzie się 20.09. 2018 r. g.10.00 w sali 17a w Instytucie Psychologii, ul. J. Dawida 1.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

poniedziałek, czwartek: 9.00-17.00

wtorek, środa, piątek: 9.00-15.30

Instytut Psychologii UWr, ul. J. Wł. Dawida 1, 50-527 Wrocław

W lipcu dokumenty należy składać w pok. 36 (I piętro), tel. 71 367 18 14.

W sierpniu i wrześniu (do 21 września) dokumenty należy składać w pok. 55 (II piętro), tel. 71 373 29 02.

 

TERMINY

Rejestracja w systemie IRKa - do 19 września br.
Składanie dokumentów do 21 września br.

OPŁATY

Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Czesne za semestr - 3200 zł 

Czesne za semestr 1 należy zapłacić w całości w październiku. Czesne za wszystkie kolejne semestry (2-10) można rozkładać na nieoprocentowane raty.

WYMAGANE DOKUMENTY
  • kserokopia świadectwa dojrzałości do poświadczenia przez UWr na podstawie okazanego oryginału,
  • kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK podpisany przez kandydata,
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia do poświadczenia przez UWr na podstawie okazanego oryginału,
  • zaświadczenia ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2012, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych).

NIE CZEKAJ, ZAPISZ SIĘ ON LINE > > >