Zespoły

Zespół ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Grzegorz Pełczyński, prof. UWr - przewodniczący

dr Mirosław Marczyk

dr Ewa Banasiewicz-Ossowska

dr Małgorzata Michalska

Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia

dr hab. Robert Klementowski, prof. UWr - przewodniczący

dr hab. Jarosław Syrnyk, prof. UWr

dr Janina Radziszewska