Organizacja roku akademickiego 2017/2018

SEMESTR ZIMOWY

Uroczysta Inauguracja - 02.10.2017 r.
Okres zajęć dydaktycznych - 03.10.2017 r. – 31.01.2018 r.
Dni rektorskie - 31.10.2017 r.
- 02.11.2017 r.
- 15.11.2017 r. (Święto Uniwersytetu)
- 24.11.2017 r. (Giełda Kół Naukowych)
Przerwa świąteczna - 23.12.2017 r. – 02.01.2018 r.
Sesja egzaminacyjna - 01.02.2018 r. – 12.02.2018 r.
Sesja poprawkowa - 13.02.2018 r. – 18.02.2018 r.

SEMESTR LETNI
Okres zajęć dydaktycznych - 19.02.2018 r. – 15.06.2018 r.*)
Dni rektorskie - 02.05.2018 r.
- 04.05.2018 r.
- 10.05.2018 r. (Juwenalia)
Przerwa świąteczna - 30.03.2018 r. - 03.04.2018 r.
Sesja egzaminacyjna - 16.06.2018 r. – 01.07.2018 r.
Sesja poprawkowa - 01.09.2018 r. – 10.09.2018 r.
*) 4 kwietnia 2018 r. (środa) - przeprowadzone zostaną zajęcia czwartkowe.