Organizacja roku akademickiego 2017/2018

 

SEMESTR LETNI
Okres zajęć dydaktycznych - 19.02.2018 r. – 15.06.2018 r.
Dni rektorskie:
- 02.05.2018 r.- 04.05.2018 r.
- 30.04.2018 r.
- 17.05.2018 r. (Juwenalia)
Przerwa świąteczna - 30.03.2018 r. - 03.04.2018 r.
Sesja egzaminacyjna - 16.06.2018 r. – 01.07.2018 r.
Sesja poprawkowa - 01.09.2018 r. – 10.09.2018 r.

KOMUNIKAT

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2017/2018
w Uniwersytecie Wrocławskim
Na podstawie § 7 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim - uchwała
Nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r., z późniejszymi
zmianami, do organizacji roku akademickiego 2017/2018 ogłoszonej komunikatem
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2017 r. wprowadza się następujące
zmiany:

1) zajęcia czwartkowe wyznaczone na 4 kwietnia 2018 r. (środa) zostają
przeniesione na dzień 16 maja 2018 r. (środa),
2) dzień rektorski (Juwenalia) wyznaczony na 10 maja 2018 r. (czwartek) zostaje
przeniesiony na dzień 17 maja 2018 r. (czwartek).