Postępowania habilitacyjne

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Beaty Miazgi w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie archeologia


Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Tomasza Gralaka w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie archeologia


Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Rafała Włodarczyka w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika