Postępowanie habilitacyjne dr Anity Wincencjusz-Patyny

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Anity Wincencjusz-Patyny w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o sztuce.

▪ 29 marca 2019 roku – wszczęcie postępowania habilitacyjnego

▪ 17 kwietnia 2019 roku – Rada Wydziału wyznaczyła 3 członków Komisji w tym sekretarza i recenzenta

▪ 03 września 2019 roku – CK powołała komisję habilitacyjną

▪ 25 września 2019 roku – poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentów postępowania habilitacyjnego dr Anity Wincencjusz-Patyny w celu sporządzenia opinii

▪ 12 listopada 2019 roku – Ostateczny termin wykonania recenzji

▪ 13 grudnia 2019 roku – Posiedzenie komisji habilitacyjnej

▪ 08 stycznia 2020 roku – Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki o Sztuce